เรื่องเล่าจาก CCF

“บ้านโบราณ” พาย้อนวันวานชุมชน จ.สกลนคร

        เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาอนุรักษ์ "ค่ายนักสำรวจน้อย" โดยมีเด็กซี.ซี.เอฟ. จำนวน 34 คน เด็กและเยาวชนที่สนใจกิจกรรม จำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

        ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้สนุกและเรียนรู้ทั้งหมด 3 ฐาน ฐานที่ 1 คือ ฐานทำดาว ฐานนี้เด็กๆ จะได้ฝึกทำดาว เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งในช่วงเทศกาลแห่งดาว ซึ่งความหมายของดาวคือสัญลักษณ์แห่งแสงสว่าง ฐานที่ 2 คือ ฐานบ้านโบราณ เด็กได้สืบค้นและได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านโบราณ 100 ปี และบ้านร้าง สนุก ตื่นเต้นและได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านโบราณ  การก่อสร้างและเรื่องราวต้นกำเนิดของชุมชนบ้านท่าแร่ ส่วนฐานสุดท้าย ฐานที่ 3 คือ ฐานวิถีชีวิตชุมชนหนองหาร  เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่หนองหาร การดำรงชีวิตของผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ การเกษตรผสมผสานและเรียนรู้พันธุ์ปลาน้ำจืดซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญในด้านการเป็นอาหารที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวหนองหาร  จำนวน 124 สายพันธุ์   เช่น ปลาสร้อยนกเขา ปลาช่อน ปลาตะเพียนจุด เป็นต้น

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก