ข่าวประชาสัมพันธ์

พลังแห่งศรัทธา จ.อุบลราชธานี

พลังแห่งศรัทธา จ.อุบลราชธานี

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีอัญเชิญและกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะฯ จากประเทศอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนชาวไทย จังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านได้มากราบสักการะ ในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น ขบวนแห่อัญเชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ขบวนธงชาติไทย-อินเดีย ขบวนต้นเทียนพรรษา ขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เป็นต้น

"น้องหยก" เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ได้มีโอกาสเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร "ถือว่าเป็นบุญวาสนาของหนู ฯ และคนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้มาสักการะ เสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต นับเป็นโอกาสอันหายากในชีวิตค่ะ"

นอกจากกรรมการมูลนิธิ ฯ พื้นที่ดำเนินงาน จังหวัดอุบลราชธานี น้องหยก น้องแพร น้องหมิว เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ก็ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมงานจิตอาสาในจุดบริการน้ำดื่มสะอาดให้ผู้มีจิตศรัทธาที่มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุในครั้งนี้

"วันนี้ดิฉันได้มีโอกาสมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ซึ่งอันเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ดิฉันรู้สึกเป็นบุญอย่างยิ่ง ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสมากราบสักการะในวันนี้ค่ะ" คุณบุญโฮม ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ จ.อุบลราชธานี

เรื่องเล่าจาก ซี.ซี.เอฟ. : คุณปัทมพร อนุสนธิ์ หัวหน้าโครงการฯ ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค ได้ที่ https://bit.ly/4aBxI7D
#มูลนิธิซีซีเอฟ #CCF

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก