จากใจผู้อุปการะ

คุณกนกวรรณ วุฒิธำรง ผู้ก่อตั้ง บริษัท คูล่าร์ จำกัด

        จากผลกระทบจากโควิด-19 เด็กด้อยโอกาสหลายคนไม่ได้ไปโรงเรียน เด็กบางคนต้องออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยครอบครัวลดค่าใช้จ่าย แม้ว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับ และเพื่อเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น การมอบทุนการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นสิ่งที่เร่งด่วนและเป็นสิ่งสำคัญที่ดิฉันตั้งใจที่จะสนับสนุนให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็กได้มีโอกามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก