ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กฯ

       เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ นำโดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ,  นางธัญญา ศิริเวทิน กรรมการ,  พล.ต.ท. พญ.พจนี สุนทรเกตุ กรรมการ, นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ กรรมการ และ นายสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ กรรมการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมูลนิธิฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น

  • กิจกรรม CCF LearnSmart (กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้เด็กในโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ New Normal และ NCD’s ของแกนนำเด็ก
  • กิจกรรมกลุ่มอาชีพวัว ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิฯ และกลุ่มออมทรัพย์ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวมีการออมเงิน ไม่ว่าจะออมด้วยการเลี้ยงวัวหรือการออมเงิน เป็นต้น
  • กิจกรรม STEM (การจัดการขยะอย่างยั่งยืน) เป็นกิจกรรมโครงการ STEM Modelling School โดยส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการสะเต็มศึกษาและให้มีการขยายความรู้สู่ชุมชน
  • โครงการนวัตกรรมการศึกษา SIM Program ประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ 3 กลุ่มสาระวิชา อังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  • กิจกรรม “นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง” โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการ ได้มอบรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลงานประกวดวาดภาพ
  • กิจกรรมกลุ่มทักษะอาชีพนักเรียน เช่น กลุ่มทำข้าวเกรียบจากหน่อไม้ และกลุ่มทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

       นอกจากนี้คณะผู้บริหารฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กกองบุญกู้วิกฤติฯ จำนวน 4 ราย ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้าน สร้างห้องน้ำ พร้อมมอบข้าวสาร ไก่พันธุ์ไข่ และจัดหาถังเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติ เพื่อให้มีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไป

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก