ข่าวประชาสัมพันธ์

น้ำใจบรรเทาความเดือดร้อน

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับเด็กในโครงการ ที่ครอบครัวได้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา

 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเด็กในเบื้องต้น จำนวน 23 ราย และยังได้รับการสมทบน้ำดื่มจากภาคีในชุมชนให้กับเด็กเพิ่มอีกคนละ 1 แพ็ค 

บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม  โดยในงานได้รับเกียรติจากนายลุอี ฮาบิ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ร่วมมอบสิ่งของให้กับเด็กและครอบครัว เมื่อ 22 มกราคม 2564

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก