จากใจผู้อุปการะ

คุณณรงค์ฤทธิ์ เรียมศรี

         ไม่ว่าจะอยู่ในสถาณการณ์ใดก็ตาม เด็กควรที่จะได้รับการศึกษา อย่างต่อเนื่องให้ครบทุกด้านเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และที่สำคัญคือน้อง ๆ ควรได้รับการชี้แนะถึงสถานการณ์ปัจจุบันและการปรับตัวให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันด้วยและควรมีการปรับหรือพัฒนาช่องทางการให้การศึกษาให้เด็กสามารถเข้าถึงได้
 
         ปัจจุบันประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาเป็นอย่างมากซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเด็กในต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน สำหรับเด็กด้อยโอกาสแล้วยิ่งเป็นไปได้ยากที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่
 
         ผมเริ่มสนับสนุนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จากกิจกรรมอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในชนบทที่จัดทำโครงการ แต่ด้วยผมติดเรื่องเวลาเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จึงเปลี่ยนมาเป็นผู้อุปการะแทน ผมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ เช่น การประมูลภาพวาดได้ด้วยครับ สำหรับการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสผมอยากสนับสนุนให้พวกเขาได้รับการศึกษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถสนับสนุนได้ครับ”
 
คุณณรงค์ฤทธิ์ เรียมศรี
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
 
#เสียงจากผู้ให้ #CCF

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก