ข่าวประชาสัมพันธ์

“ยูโอบี” วิ่งสู้ภัยโควิด-19 ทุกไมล์สะสมส่งน้ำใจถึงน้องซี.ซี.เอฟ.แม่ฮ่องสอน

การออกกำลังกายนอกจากจะได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีแล้ว คงจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านั้นหากสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองแล้วยังสามารถทำความดีและส่งต่อน้ำใจถึง “ผู้อื่น” ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือได้ด้วย

วิ่งเสมือนจริง 2020 UOB Global Heartbeat Virtual Run/Walk กิจกรรมเดินวิ่งที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรูปแบบ Virtual ของธนาคารยูโอบี โดยเป็นการรวมพลังของพนักงานในสำนักงานและสาขาทั่วโลกให้ร่วมกัน “วิ่ง” ตลอดเดือนตุลาคม เพื่อเป็นการระดมทุนเงินสนับสนุนกองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19

 ตลอดระยะเวลา 1 เดือน พนักงานและครอบครัวกลุ่มธนาคารยูโอบีสามารถสะสมระยะทางเดิน/วิ่งไปได้มากกว่า 200,000 กิโลเมตร ซึ่งจากระยะวิ่งสะสมธนาคารยูโอบีแปลงเป็นเงินบริจาคสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน 1.85 ล้านบาท (75,000 เหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์) ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณะ 17 แห่งใน 17 ประเทศ นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ของกลุ่มธนาคารยูโอบีทั่วโลก โดยก่อนหน้านี้ได้มีการบริจาคเข้ากองทุนได้ทั้งหมดมากกว่า 36.69 ล้านบาท (หรือ 1.65 ล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์) เพื่อนำเงินทุนไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

สำหรับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นการรวมพลังทั้งจาก ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว เดินวิ่งเพื่อสะสมระยะเดินวิ่งไปได้มากกว่า 20,000 กิโลเมตร โดยทุก ๆ 1 กิโลเมตรที่สะสมได้ ธนาคารทำการบริจาคเงิน 5 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพ โดยได้ส่งมอบให้มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน สำหรับการจัดส่งเสบียงอาหารให้กับ 150 ครอบครัวที่ขาดแคลนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19 รวมมูลค่า 285,000 บาท

 

ผู้บริหารธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มอบเงินทุนสนับสนุนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน รับมอบโดยนายดนัย สาครวาสี รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิฯ  

ด้านนาย วี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า นับเป็นปีแห่งความท้าทายและยากลำบากของทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงผู้คนและชุมชนที่ต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งต่อให้กับชุมชนและสังคมในประเทศที่เราดำเนินงานอยู่เราจึงปรับการจัดงานเดิน/วิ่งเป็นรูปแบบVirtual เป็นครั้งแรกซึ่งยังคงความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานและครอบครัวชาวยูโอบีใน 17 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม 

กิจกรรม เดิน/วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี มีเป้าหมายระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคมที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 14 ของการจัดกิจกรรม  UOB Heartbeat Run/Walk โดยเงินที่ระดมทุนได้จะสนับสนุนเข้ากองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19

 

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก