ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้คู่มือชีวิตช่วงโควิด-19

การเสริมภูมิคุ้มกันให้น้อง ๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการอ่านหนังสือและเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 จะมีส่วนช่วยให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันปลอดภัยและได้รับความรู้ที่หลากหลาย

"ถุง อ่าน เขียน ปลูกสุข” กิจกรรมที่ทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ส่งถึงมือน้อง ๆ ซึ่งในครั้งนี้ จัดกิจกรรมขึ้นที่ บ้านโนนสว่าง อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราขธานี เมื่อวันที่  10  เมษายน  2564  

เด็ก ๆ ทุกคนสนใจที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ที่ทางมูลนิธิฯ จัดเตรียมไปให้ ซึ่งในถุง "อ่าน เขียน ปลูกสุข" จะประกอบด้วย  สบู่ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ถูกสุขภาวะอนามัย และปลอดภัยจากโรคระบาด

ในการส่งมอบครั้งนี้โครงการฯ ยังได้ให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ  วิธีการล้างมือ 7  ขั้นตอน การสวมหน้ากากเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ยังมีสมุดวาดภาพระบายสี และสีไม้ อุปกรณ์สำหรับขีดเขียนและฝึกให้เด็ก ๆ ทุกคนได้วาดภาพตามจินตนาการของตัวเองได้อย่างเต็มที่ 

รวมทั้งชุดหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ หนังสือเอาชีวิตรอดในธรรมชาติ  หนังสือเด็กไทยใจพอเพียง  หนังสือ น.ส.ออมเงินและนายลงทุน  หนังสือพี่หนูดีสอนน้อง 

ในช่วงที่ทุกคนใช้เวลากับการอยู่กับบ้านมากขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 การอ่านเพิ่มความรู้เป็นอีกกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ใช้เวลาอย่างเกิดประโยชน์มากขึ้น

 

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก