เรื่องเล่าจาก CCF

อาหารเช้า มื้อสำคัญของหนู

"อาหารเช้า" เป็นอาหารมื้อสำคัญที่สุด ที่เราต้องเติมพลังงานให้กับสมองและร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน เด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ไม่ค่อยได้ทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน เนื่องจากพ่อแม่ขาดแคลนและไม่มีเวลาจัดเตรียมให้เพราะต้องออกไปทำมาหากิน เด็กบางคนอาศัยอยู่กับ ปู่ย่าตายาย ที่อายุมากแล้ว "โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องในโรงเรียน" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยให้เด็กๆ ที่ครอบครัวยากลำบากได้รับประทานอาหารเช้าก่อนไปเรียนหนังสือในแต่ละวัน 

ปี 2559 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ โรงเรียนบ้านดงสว่าง อ.นิคมน้ำอูน, โรงเรียนบ้านกลาง อ.กุดบาก และโรงเรียนบ้านโคกภู อ.ภูพาน ใน จ.สกลนคร เพื่อจัดอาหารเช้าให้นักเรียน 180 คนตลอดปีการศึกษา โรงเรียนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันทั้งจัดประชุมผู้ปกครองเด็ก เพื่อขอรับบริจาคข้าวสารและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร รวมทั้งไปขอรับบริจาคข้าวสารจากพระที่วัด ทุกๆ เดือนเด็กจะนำข้าวสารจากบ้านมาคนละ 1 กิโลกรัม พ่อแม่ผู้ปกครองนำหน่อไม้ดอง หน่อไม้สด ผักคะน้า ต้นหอม ฟัก แฟง ถั่ว  ฟักทอง ผลไม้ ตามฤดูกาลที่ครอบครัวปลูก เพื่อสมทบให้โรงเรียนนำไปทำอาหารให้กับเด็ก 

เด็กๆ ก็ไม่อยู่เฉยจะสมทบอาหารเช้าวันละ 1 บาท เติมเต็มซึ่งกันและกัน ทุกเช้าเด็กทุกคนจะเข้าแถวลงทะเบียนก่อนรับอาหารและหยอดกระปุกคนละ 1 บาททุกวัน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อนม ผลไม้ หรืออาหารเสริมอย่างอื่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กๆ ได้ทาน โดยจะเปิดกระปุกทุกสิ้นเดือนมีครูผู้รับผิดชอบโครงการ และอาสาสมัคร ซี.ซี.เอฟ. จะคอยตรวจนับและจัดซื้อสิ่งของร่วมกันในแต่ละเดือน

พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กที่มาส่งลูกหลานที่โรงเรียนในช่วงเช้า ก็คอยมาดูแลเอาใจใส่ลูกของตนเองในการรับประทานอาหารเช้าจนอิ่ม เด็กๆ ก็แข่งกันรับประทานอาหารเช้า ใครรับประทานหมดก่อน หรือรับประทานได้มากกว่าคนอื่น ก็ได้รับคำชมเชยจากครู จากพ่อแม่ เป็นบรรยากาศที่สนุก น่ารัก และอบอุ่น

โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องในโรงเรียน ไม่เพียงช่วยให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ทำให้ร่างกายพร้อมเรียนรู้ในแต่ละวัน หากยังส่งผลให้เกิดความเอื้ออาทร ร่วมมือกันระหว่างเด็กๆ ผู้ปกครอง ครู วัด และคนในชุมชนอีกด้วย สมกับคำขวัญโครงการที่ว่า "เด็กอิ่มท้อง ครูอิ่มใจ ผู้ใหญ่อิ่มเอิบ"


เด็กๆ เข้าแถวรอหยอดกระปุกกันคนละ 1 บาท


เสียงช้อนกระทบถาดอาหาร และเสียงพูดคุยเจื้อยแจ้วขณะรับประทานอาหารเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ

กาญจนา บุญรักษา
ผู้ประสานงานภาค
25 เมษายน 2559

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ อาหารเช้าเพื่อน้อง

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก