เรื่องเล่าจาก CCF

สารคดี “รัตนะแห่งแผ่นดิน” มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. สืบสานพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ด้านการพัฒนาเด็ก


สารคดี รัตนะแห่งแผ่นดิน ตอน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. #1 พระมหากรุณาธิคุณต่อมูลนิธิฯ
ออกอากาศ วันที่ 13 มีนาคม 2558 รายการ Connectivity ช่อง TGN


สารคดี รัตนะแห่งแผ่นดิน ตอน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. #2 เจ้าฟ้าด้านการศึกษา 
ออกอากาศ วันที่ 20 มีนาคม 2558 รายการ Connectivity ช่อง TGN 


สารคดี รัตนะแห่งแผ่นดิน ตอน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. #3 ความประทับใจ 
ออกอากาศ วันที่ 3 เมษายน 2558 รายการ Connectivity ช่อง TGN

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก