ข่าวประชาสัมพันธ์

“ผึ้งพาตนเองได้” จ.สตูล

โครงการปั้นเยาวชนคนมืออาชีพ "ผึ้งพาตนเองได้" จังหวัดสตูล

โรงเรียนผังปาล์ม อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล มีภูเขาล้อมรอบมี เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 105 คน เด็กส่วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวพอมีพอกินไปจนถึงขาดแคลนขัดสน โรงเรียนจึงมุ่งเน้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในโรงเรียนสามารถนำมาประกอบอาหารเช้าให้แก่นักเรียน เพื่อลดปัญหาทุพโภชนาการและพัฒนาการเติบโตให้เด็กสุขภาพดีและแข็งแรง

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ สนับสนุนงบประมาณ “โครงการเกษตรมื้อนี้เพื่อน้อง” เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกกครอง แบ่งหน้าที่ช่วยกันทำแปลงเกษตรในโรงเรียน ซึ่งผลผลิตที่ได้หลัก ๆ ก็จะนำมาประกอบเป็นอาหารเช้าให้นักเรียน ส่วนที่เหลือจะนำไปวางจำหน่ายในชุมชน ซึ่งนอกจากช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารแล้ว เด็กและครอบครัวยังได้รับความรู้ด้านการเกษตรปลอดภัย ได้ลงมือปฏิบัติได้จริง ในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ฐานการเลี้ยงปลาดุก ฐานการเลี้ยงแพะ ฐานการเลี้ยงไก่ไข่และฐานการเลี้ยงผึ้งโพรง

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ

“ฐานการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้ที่เด็ก ๆ สนุกและตื่นเต้นมาก ฐานนี้ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากมูลนิธิฯ ในโครงการ “ปั้นเยาวชนคนมืออาชีพ” โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพที่สามารถต่อยอดความรู้ให้เด็กได้มีรายได้เสริมในระหว่างเรียน นอกจากนี้เด็กยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงกันเกือบทุกขั้นตอน” คุณครูอรสา หลีแจ้ เล่าให้ฟังขณะจัดเรียงรังผึ้งในกะละมังพร้อมกับเด็ก ๆ “เมื่อน้ำหวานเต็มรัง คุณครูจะช่วยกันเก็บรังผึ้งอย่างระมัดระวัง จากนั้นนำรังผึ้งมาคั้นเอาเฉพาะน้ำผึ้งแล้วกรองให้น้ำผึ้งมีสีใส จากนั้นเด็ก ๆ ก็มาช่วยกันบรรจุขวดสำหรับวางจำหน่าย ขวดละ 250 บาท (ขวดเล็ก) และ 450 บาท (ขวดใหญ่) ในหนึ่งปีเราจะเก็บน้ำผึ้งได้เพียง 2 ครั้ง คือ ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม และเดือนมีนาคม – เมษายน แหล่งน้ำหวานของผึ้งก็มาจากธรรมชาติ 100% เพราะส่วนใหญ่บริเวณที่เลี้ยงผึ้ง จะมียอดดอกยางพาราและดอกปาล์มน้ำมัน จำนวนมาก กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงนอกจากช่วยให้เด็กมีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างทำกิจกรรมแล้ว เด็กยังสามารถนำความรู้กลับไปทำกับครอบครัวตนเองเพื่อหารายได้เสริมได้อีกทางด้วยค่ะ”

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ

ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค ได้ที่ https://bit.ly/4aBxI7D
#มูลนิธิซีซีเอฟ #CCF

เผยแพร่เมื่อ : 8 กรกฎาคม 2567

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก