เรื่องเล่าจาก CCF

ฝึกอ่าน เขียน เรียนรู้ "หนูเขียนคล่อง" จ.น่าน

ฝึกอ่าน เขียน เรียนรู้ "หนูเขียนคล่อง" จ.น่าน

จ.น่าน เป็นพื้นที่ที่มีเด็กและเยาวชนอาศัยหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกัน
เด็กนักเรียนจำนวนไม่น้อยยังคงมีปัญหาด้านทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยไม่คล่องสมตามวัย

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พื้นที่ดำเนินงานจ.น่าน เห็นความสำคัญของทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย เพราะการเขียนและอ่านภาษาไทยเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยการจดบันทึก สรุปเรื่องราวและการทำการบ้านเพื่อส่งคุณครู จึงจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนร่วมกับคุณครูอาสาในพื้นที่ ซึ่งเป็นแกนนำนักขีด นักเขียน จ.น่าน ให้เด็กระดับประถมศึกษา ผ่านกิจกรรมสื่อ เช่น เกมบิงโกเขียนตามคำบอก เกมปริศนาอักษiไขว้ เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาฝึกการเล่าเรื่อง ผ่านเรื่องราวที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้นเอง แต่งเองพร้อมจัดทำเป็นนิทานเล่มเล็ก

หนูเขียนคล่อง

คุณครูรัญชนก หนึ่งในแกนนำ อาสานักขีดนักเขียนเล่าว่า "จากกิจกรรมหนูเขียนคล่องก็สามารถสังเกตเห็นได้ชัดว่าเด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น อยากอ่าน อยากเขียน อยากทำกิจกรรม เช่น บิงโกคำศัพท์ ปริศนาอักษรไขว้ เด็กได้เรียนรู้และสนุกไปกับการอ่านและตื่นเต้นกับการแข่งขัน โดยเสริมแรงบวกให้เด็ก ๆ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจ กิจกรรมครั้งนี้คาดหวังว่าเด็ก ๆ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในรายวิชาต่าง ๆ มีพัฒนาการในด้านการอ่าน การเขียน ที่ดีขึ้นและสามารถเขียนคำพื้นฐานในแต่ละระดับชั้นได้มากขึ้น"

"เขียนหนังสือได้คล่องขึ้นและใช้คำศัพท์บางคำถูกต้องมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา จากการทำหนังสือนิทานเล่มเล็ก ตอนนี้หนูได้เป็นแกนนำในการเขียน "ภาษาไทยวันละคำ" หน้าเสาธงสอนน้อง ๆ เพื่อให้น้องได้เรียนรู้และสะสมความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้" น้องแตงโม นักเรียน ชั้นป.4 เล่าให้ฟังใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มพร้อมโชว์สมุดนิทานเล่มเล็กในมือ

หนูเขียนคล่อง

หนูเขียนคล่อง

หนูเขียนคล่อง

ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค ได้ที่ https://bit.ly/4aBxI7D
#มูลนิธิซีซีเอฟ #CCF

เผยแพร่เมื่อ : 26 เมษา 2567

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก