ข่าวประชาสัมพันธ์

“ไส้อั่วยูนนาน” อาหารอร่อยกลางขุนเขา จ.เชียงราย

บนพื้นที่ดอยสูง ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อน กับธรรมชาติที่เงียบสงบ ผู้คนหลากหลายกลุ่มหลากหลายวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม

CCF และ กสศ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน CCF ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กซี.ซี.เอฟ. จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 คณะกรรมการมูลนิธิฝ่ายตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กซี.ซี.เอฟ. ฯ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา และโรงเรียน ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเทคนิคการใช้นิทานเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กและการสร้างสื่อ

ขจัดอารมณ์เชิงลบที่จะเข้ามารบกวนจิตใจ ด้วยกระบวนการละลายพฤติกรรม เสริมสร้างอารมณ์เชิงบวกกับ “กิจกรรมเทคนิคการใช้นิทานเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กและการสร้างสื่อ”

อ่านเพิ่มเติม

เปลี่ยนผักสวนครัวในรั้วโรงเรียน ให้เป็นมื้ออาหารของหนู

ท้องไม่หิว เด็กก็จะมีสมาธิในการเรียนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีความสุข และเมื่อเด็กได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ ก็จะส่งผลให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดี

อ่านเพิ่มเติม

“ครอบครัวเดียวกัน” ผู้อุปการะพาน้องเที่ยว จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 คุณนิธยา คุ้มพิทักษ์ และครอบครัว (ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ) ได้มาเยี่ยมน้องพิมพ์และน้องเนม (เด็กในอุปการะ) และพี่สาวของเด็กอีก 2 คน

อ่านเพิ่มเติม

“น้ำตาลอ้อยแผ่น” อัตลักษณ์ชุมชน บ้านแม่โขง จังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับ วันนี้ ผมได้มีโอกาสพา จนท. จากกรุงเทพฯ หลายท่าน ลงเยี่ยมงานที่ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ เชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางลำลองผ่าน อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม

SC Johnson มอบทุนการศึกษาให้เด็ก 500 ทุน

ปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคันกลายเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาจากโรคระบาดจากโรคอุบัติใหม่ทำให้เด็กและเยาวชนไทย ‘เสียโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” มากกว่า 500,000 คน

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการพร้อมผู้บริหารมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาเด็กเชียงราย

เมื่อวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ นำโดย ศ.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว มีชุดนักเรียนใส่ เพราะได้เป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ

“ที่บ้านผมมีพี่น้องทั้งหมด 13 คน ผมเป็นคนที่ 10 ครับ บ้านเกิดผมอยู่ที่บ้านแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบครัวเราฐานะยากจนมาก บ้านที่อยู่ก็เป็นบ้านทำด้วยไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าคา

อ่านเพิ่มเติม

“School Isolation” โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงราย

ในหลายโรงเรียนในพื้นที่ จ.เชียงราย โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล บางแห่งอยู่ติดขอบบริเวณชายแดน ไทย-พม่าการเดินทางยากลำบาก ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและมีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดปี

อ่านเพิ่มเติม

อ่าน เขียน เรียนรู้ กับนักเล่านิทานสัญจร

“หลังจากได้เข้ารับการอบรบเทคนิคการใช้นิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก ที่ทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ ได้จัดขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆในการเล่านิทาน นอกจากจะทำให้เด็ก ๆ

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก