นางสาวอรวรรณ แซ่หมื่อ (เชียงราย)

เด็กเก่ง เด็กดี ซี.ซี.เอฟ. แม่พิมพ์ของชาติ ฝันที่เป็นจริง

 

“น้องแอ๊น” นางสาวอรวรรณ แซ่หมื่อ ปัจจุบันอายุ 24 ปี อดีตเด็ก ซี.ซี.เอฟ. โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.เชียงราย ได้เข้ามาการดูแลของมูลนิธิฯ ตั้งแต่อายุ 3  ขวบ ในขณะที่เรียนอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอากู่  ต. เทอดไทย  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จนจบในระดับดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาจีน เมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยหลังจากเรียนจบ “น้องแอ๊น” ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 ครอบครัวน้องแอ๊นเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าที่มีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่ สมาชิกในบ้าน 10 คน ประกอบด้วย ปู่-ย่า พ่อ-แม่ พี่ชาย 2 คน น้องสาว 1 คน และลูกพี่ลูกน้องอีก 2 คน  ที่บ้าน “น้องแอ๊น” มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวนในพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด ในช่วงวัยเด็ก “น้องแอ๊น” จะต้องช่วยดูแลน้องๆ และช่วยงานบ้าน ช่วยงานไร่ งานสวน จึงไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตเหมือนเด็กในวัยเดียวกัน ความสุขในชีวิตประจำวันคือการได้วิ่งเล่นใน ไร่ข้าวโพด นาข้าวขั้นบันใด เล่นน้ำตามลำห้วย

“น้องแอ๊น” เล่าว่า พ่อ-แม่ จะสอนให้อยู่อย่างพอเพียง รักการอ่านหนังสือ รู้จักแบ่งปัน และจากการที่น้องได้มีโอกาสเรียนหนังสือในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้เห็นถึงความเสียสละ ความทุ่มเท ของคุณครูที่มาสอนตนเอง และเด็กๆ ในชุมชน จึงเกิดแรงบันดาลใจและมีความฝันที่อยากจะเป็นครูมาตั้งแต่ยังเด็ก

“น้องแอ๊น” เป็นหนึ่งในเด็กด้อยโอกาสกว่า 800 คนที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานโครงการ จ.เชียงราย ได้ให้ความช่วยเหลือมอบทุนการศึกษา มอบสิ่งจำเป็นในชีวิต และสนับสนุนการอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ค่ายจิตอาสา ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะแกนนำ และกิจกรรมจิตอาสา ซึ่ง “น้องแอ๊น” ได้ขออาสาพี่ๆ เพื่อมาช่วยงานโดยตลอด พร้อมทั้งช่วยเป็นล่ามแปลภาษาชนเผ่าอาข่าและภาษาจีนให้กับเจ้าหน้าที่โครงการและผู้นำชุมชนเสมอมา  นอกจากนี้ เมื่อจากการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ “น้องแอ๊น” และพี่ชาย จะช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กๆ และผู้ใหญ่ชนเผ่าให้อย่างน้อยเขียนชื่อตัวเองเป็น และเขียน อ่านคำง่ายๆ ได้

“หนู เลือกที่จะเป็นครู เพราะว่าหนูอยากสอนหนังสือให้เด็กๆ ได้อ่าน ออก เขียนได้ มีความรู้ มีพื้นฐานที่ดีด้วยการส่งเสริมให้เด็กๆ รักการเรียน และได้เรียนต่อสายวิชาหรือสายการงานตามฝันของตัวเอง อาชีพข้าราชการครู เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีอาชีพที่มั่งคงค่ะ ทำให้พ่อ-แม่ภูมิใจ และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ หนูขอขอบคุณท่านอุปการะ และ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ที่ได้ให้โอกาส ให้ทุนการศึกษาสำหรับหนู ให้หนูได้เดินตามความฝัน วันนี้หนูทำสำเร็จแล้วค่ะ”

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก