นางสาวเพชรรัตน์ กองแก้ว (แพร่)

นางสาวเพชรรัตน์  กองแก้ว หรือน้องพลอย อดีตเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดแพร่  ปัจจุบัน อายุ  24 ปี ครอบครัวของน้องพลอยอาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน มีพ่อ แม่ และ น้องพลอย  พ่อกับแม่ มีอาชีพทำนาทำไร่ ว่างจากการทำนาก็หางานรับจ้างทั่วไป  น้องพลอยได้เข้ามาเป็นเด็กในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2551 ตอนอายุได้ 11ปี


“มูลนิธิฯ ให้ทุนการศึกษา ชุดกันหนาว  ชุดหนูสะอาด ให้หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน หนูได้เป็นแกนนำเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ช่วยพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ดูแลน้อง ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยค่ะ”

 ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ชอบช่วยเหลือคนรอบข้างที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ๆ จากอุบัติเหตุ ได้กลายมาเป็นพื้นฐานที่ทำให้น้องพลอยอยากเรียนพยาบาล ระหว่างที่น้องพลอยเรียนหนังสือ น้องพลอยเป็นเด็กดี มีความกตัญญู ช่วยเหลือครอบครัวทำงานบ้านทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อและแม่มาโดยตลอด พอจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น้องพลอยได้ตัดสินใจสอบเข้าเรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ และได้จบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ในปี พ.ศ.2562 ปัจจุบันน้องพลอย ทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลวังชิ้น อ. วังชิ้น จ. แพร่ 


“ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่ผ่านมา หนูได้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลไปช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม  อิมแพ็คซาเลนเจอร์  เมืองทองธานี จ. นนทบุรี ด้วยค่ะ ... หนูภูมิใจที่ได้เป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ทำให้หนูได้มีอนาคต ที่ดีในวันนี้ ขอบคุณค่ะ”

 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก