ภัทรนันท์ เสาร์จันทร์ (พะเยา)

“น้องออม” จิตอาสาด้วยลมหายใจ


นายภัทรนันท์  เสาร์จันทร์
  หรือ “น้องออม” ปัจจุบันอายุ 24 ปี  อดีตเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดพะเยา บัณฑิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ตั้งแต่เล็ก “น้องออม” อยู่ในความดูแลของลุงกับป้ามาตลอดเนื่องจาก พ่อ-แม่ แยกทางกันไป น้องออมจึงเรียนลุงกับป้าว่าพ่อและแม่ ป้าของน้องออมเป็นจิตอาสาชุมชนซึ่งได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการเขต ช่วยเหลืองานของโครงการ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่า “น้องออม” จะจบการศึกษาและออกจากโครงการไปแล้ว


น้องออมชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นแกนนำเด็กของโครงการ ซี.ซี.เอฟ จังหวัดพะเยา ในการจัดกิจกรรม แต่ละครั้งจะมีส่วนร่วมในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็น การจัดสถานที่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับวิทยากร การช่วยเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรม และในระหว่างเรียน “น้องออม” ได้ออกค่ายทำกิจกรรมดูแลเด็กและผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลอยู่เสมอ
 


“ที่ผมเลือกเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพราะว่าผมอยากช่วยเหลือดูแลคนในชุมชน อยากให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ไม่อยากให้ใครต้องเจ็บป่วยแล้วต้องเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล และผมมองว่าการทำงานในชุมชนด้านสาธารณสุขก็เป็นเรื่องที่ท้าทายครับ”

“ขอขอบคุณท่านผู้อุปการะและ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ มากครับ ที่ได้ให้โอกาสผม สำหรับตัวผมเองนั้นมีความสุขมากที่ได้เป็น เด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ เมื่อมีโอกาสผมจะตั้งใจทำงานเพื่อสังคมโดยรวมและร่วมงานจิตอาสาไปตลอดครับ”

จนถึงปัจจุบัน “น้องออม” ก็ยังไม่ละทิ้งการเป็นเด็กจิตอาสาโดยได้เข้าร่วมโครงการสิงห์อาสาของมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ลงพื้นที่ ณ ห้องพยาบาลฟ้าภิรมย์ บริษัทสิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ ได้มาตรวจรักษาฟรี และเพื่อให้แพทย์อาสาทำการตรวจวินิฉัยโรค และส่งต่อยังโรงพยาบาลต่อไป

 

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มต้นการทำงานในประเทศไทยมากว่า 60 ปี ปัจจุบันทำงานช่วยเหลือเด็กและครอบครัวด้อยโอกาสใน 35 จังหวัดของประเทศไทย สำหรับจังหวัดพะเยา ได้มีการทำงานใน 13 ตำบล ให้การดูแลเด็กด้วยโอกาสกว่า 1,400 คน ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ แก่ครอบครัว และการอบรม เช่น คลังอาหารในครัวเรือน เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือนอย่างง่าย เป็นต้น  “น้องออม” เป็นหนึ่งในเด็กด้อยโอกาสที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้ดูแลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 7 ขวบ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่ออายุ 23 ปี ซึ่ง มูลนิธิฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนจิตอาสาเพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมวันนี้

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก