สุภาภรณ์ สังข์ทอง (ขอนแก่น)

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ "งานฉลองพุทธชยันตี 2,000 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"
  • รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  • รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  • รางวัลชนะเลิศประเภททีมยอวาที เรื่อง "รักดีกว่า" ในโครงการ "ปลูกรักเพื่อประชา ปันสินค้าราคาถูกเพื่อปวงชน"
  • รางวัล "นักเรียนดี มีคุณธรรม" ประจำปี 2554
  • รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดแฟ้มสะสมผลงาน "โครงการดาวจรัสแสง" ปีการศึกษา 2554

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก