นรินทร์ทิพย์ แสนลังค์ (นครพนม)

  • รางวัลชนะเลิศการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  • รางวัลชมเชยการวาดภาพตัวละคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จาก โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก