กาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร (ลำปาง)

          “ตั้งแต่จำความได้ ในวัยเด็กฐานะทางบ้านค่อนข้างขัดสน แต่โชคดีที่ตนเองได้รับการช่วยเหลือค่าเทอมสำหรับการเรียนและได้รับความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 เมื่อปี พ.ศ.2528 ที่โรงเรียนวิชชานารี จนกระทั่งได้เรียนจบระดับมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2543  

          “ในช่วงเทศกาลสำคัญก็จะทำการ์ดอวยพรส่งให้ผู้มีอุปการะเสมอ คิดอยู่เสมอหากวันใดมีโอกาสก็อยากพบท่านเพื่อกราบตอบแทนคุณสักครั้ง ที่ทำให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ มีอาชีพที่มั่นคงจนถึงปัจจุบัน” คุณกาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร หรือ “ครูจุ๋ม” กล่าว

          ปัจจุบันครูจุ๋มรับราชการครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

แม้ว่าวันเวลาจะล่วงเลยมานานหลายสิบปี แต่ความทรงจำดี ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ก็มิเคยเหือดหายไปกับกาลเวลา

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก