"ครูเต๋า" (ยโสธร)

“ครู” เปรียบเสมือนเรือจ้าง เป็นผู้ที่มีแต่ให้ เราส่วนใหญ่จะเคยได้ยินประโยคนี้จนคุ้นหู ประโยคนี้นอกจากจะเปรียบครูเป็นเรือที่เราจ้าง เพื่อนำพาให้เราไปถึงยังฝั่ง  “ครูเต๋า” ครูของเด็ก ๆ ผู้ที่ได้ตั้งเป้าหมายกับชีวิตของตนเองและมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ครู เพื่อที่จะคอยอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้และเป็นคนดีของสังคม

“ครูเต๋า” อดีตเด็กในความอุปการะของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จังหวัดยโสธร จากเด็กชายตัวเล็ก ๆ ที่ผ่านการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์จากการเป็นแกนนำเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใช้โอกาสที่ได้รับผลักดันตัวเองเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นอกจากความตั้งใจ ขยัน และความพยายามแล้ว ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่คอยหนุนเสริมและเป็นแรงผลักดันให้มีกำลังแรงใจที่จะฝ่าฟันให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัจจุบันจากเมล็ดพันธุ์เม็ดเล็ก ๆ ได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งไม้ร่มเงา ในบทบาทของครูที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้และคอยอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนให้มีความรู้และเป็นคนดี

“การที่ตนเองประสบความสำเร็จตามที่วาดฝันเอาไว้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่น การได้รับโอกาสเป็นเรื่องที่ดีและจะดีกว่านี้ถ้าเราสามารถมอบโอกาสที่เราเคยได้รับเมื่อตอนนั้น” ครูเต๋ากล่าว

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก