ทักษิณ ทองคำ (เชียงใหม่)

ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งใน โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ที่ได้รับ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 และ รางวัลคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 จาก สภาผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย

“ขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ที่รับเด็กชายตัวน้อย ๆ อย่างผมเข้ามาอยู่ในโครงการ ให้โอกาสผม และให้ความช่วยเหลือผมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผมและครอบครัว ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ก็ให้ความช่วยเหลือชุดอนามัยส่วนบุคคลด้วย ขอบคุณผู้อุปการะที่เมตตาให้ความช่วยเหลือผมมาอย่างต่อเนื่องด้วยครับ ทำให้ผมได้ก้าวมาสู่อีกหนึ่งความสำเร็จในวันนี้ครับ” นายทักษิณ ทองคำ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ต้นกล้าคุณธรรม สาขาด้านการแสดงและดนตรี เนื่องใน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

นอกเหนือรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติแล้ว นายทักษิณ ทองคำ ยังได้รับรางวัล คุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 จาก สภาผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ซึ่งจะมีการประกาศยกย่องเกียรติคุณในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2564 

นายทักษิณ ทองคำ ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กในอุปการะของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ตั้งแต่ปี 2551 เมื่ออายุ 10 ปี เนื่องจากความยากลำบากในครอบครัว ตลอดระยะเวลาของการเป็นเด็กในอุปการะ ทักษิณได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ มาโดยตลอด เช่น ค่ายพัฒนาทักษะแกนนำ ค่ายศิลปะเด็ก เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ่มเพาะให้เขาเติบโตขึ้นพร้อมกับความมีจิตอาสา มุ่งหวังที่จะทำความดีตอบแทนสังคม 

ด้านการศึกษา นายทักษิณ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ระหว่างเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขาศิลปวัฒนธรรม ปี 2558 เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา ด้วยกในความรักในศิลปะ ชื่นชอบการแสดงออก และความสามารถพิเศษในการเล่นเครื่องดนตรีได้เกือบทุกชนิด ทั้งดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย และดนตรีสากล จึงตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งในระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัย ทักษิณก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา แกนนำเยาวชน โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการฝ่ายชมรมองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 และประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561

ปัจจุบัน นายทักษิณ เรียนจบในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณครูอัตราจ้าง ที่โรงเรียนบ้านสันต้นมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น้ำใจที่ ทักษิณ ได้รับอย่างต่อเนื่องจากผู้อุปการะ และความมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนโดย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เป็นลมใต้ปีกที่โอบอุ้มและประคองให้เด็กชายด้อยโอกาสเล็ก ๆ จากอำเภอแม่อายคนนี้ ให้เติบโตขึ้น มีครบทั้งคุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษา กลายเป็นเยาวชนคนเก่งในวันนี้ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะสืบสานดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไป พร้อม ๆ กับการก้าวเดินต่อไปในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม

ท่านสามารถสนับสนุนเด็กดีให้มีอนาคตที่สดใสเช่นนี้ ที่ : https://www.ccfthai.or.th/donate/

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก