จันทร์จิรา อรรคฮาต (ขอนแก่น)

  • รางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 2 เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2553
  • รางวัลเหรียญทอง ประเภทวิ่ง 4X100 เมตร หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
  • ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรม พัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก My Robot รุ่นที่ 1
  • ตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการอบรมผู้นำเยาวชน "To Be Number One" ประจำปี 2554

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก