นงนุช ทิวานัน (น่าน)

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
  • สามารถสอบเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ในหลายแห่ง อาทิ คณะแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก