“เอริน” (เลย)

        “เอริน” พยาบาลวิชาชีพ จ.เลย  ในวัยเด็กฝันอยากเป็นคุณหมอรักษาคนไข้  แม้รู้ดีว่าฝันนี้อาจเป็นไปไม่ได้และไกลเกินเอื้อมเพราะครอบครัวยากจน  เอรินได้เข้าโครงการ ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแต่เด็กอายุ 7 ปี  เมื่อเติบโตขึ้นความโดดเด่นเริ่มปรากฏให้เจ้าหน้าที่และเพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำได้เห็นความสามารถหลายครั้ง ทุกครั้งที่เอรินได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรม ก็จะตั้งใจทำและเต็มที่ทุกงาน การเข้าค่ายแกนนำทำให้เอรินได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ได้พัฒนาและฝึกฝนความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และสามารถช่วยออกแบบกิจกรรมสันทนาการได้ดี  ซึ่งแตกต่างในช่วงแรก ๆ ที่เอรินยังมีความเขินอาย ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด แต่หลังจากผ่านค่ายอบรมแกนนำฉลาดรู้มาแล้ว 3 ปี เอรินเริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มีความเป็นผู้นำมากขึ้น กล้าคิดและแสดงออก และนอกจากนี้เอรินยังได้ค้นพบแรงบันดาลใจ ที่อยากทำงานเพื่อคนอื่น ๆ อยากช่วยเหลือผู้ที่กำลังเจ็บป่วยไข้ เมื่อความฝันเริ่มตกตะกอนเป็นรูปเป็นร่างเอรินจึงเดินมุ่งหน้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อตามหาฝัน

ฝันที่มีวันเป็นจริง...

        เอรินได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยบรมราชชนนี คณะพยาบาลศาสตร์ จนสำเร็จการศึกษา ปัจจุบันเอรินทำงานที่ โรงพยาบาล จ.เลย ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

        “หนูดีใจและขอบคุณโครงการ ซี.ซี.เอฟ. ที่ได้ให้โอกาสกับหนู จากเด็กที่เคยขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้หนูเติบโตขึ้น ได้รู้จักคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การได้เป็นแกนนำพาน้องๆไปทำกิจกรรม คือ ความสุขของหนู” ตอนนี้เอรินภูมิใจมากที่ได้เป็นพยาบาลได้ดูแลคนป่วยตามที่ตั้งใจ “ถ้า CCF ไม่ให้โอกาสหนู ไม่ช่วยเหลือ หนูคงมาไม่ถึงวันนี้ได้จริง ๆ ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เมตตา”

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก