วไลญัฐ ขัติเวียง (เชียงใหม่)

  • รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554
  • รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 การกราบเบญจางคประดิษฐ์ จากโรงเรียนศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  • รางวัลชนะเลิศที่ 6 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
  • ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ผู้มีมารยาทดี เนื่องในวันคุณธรรมจริยธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  • ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรม ระดับอำเภอ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2555 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก