“จุ๊บแจง” ครูผู้ช่วย (พะเยา)

 
ไม่มีความสำเร็จไหนที่ไม่ต้องพยายาม และไม่มีความพยายามไหนที่สูญเปล่า
 
        “จุ๊บแจง” อดีตเด็กมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ จังหวัดพะเยา เริ่มเข้าโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นแกนนำเยาวชนจิตอาสาที่ เข้าร่วมทุกกิจกรรมกับทางโครงการ ฯ และเป็นพี่เลี้ยงน้องในการทำกิจกรรมคอยดูแลช่วยเหลืองานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ จนเรียนจบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะคุรุศาสตร์บัณฑิต (การศึกษาปฐมศึกษา) และได้รับทุนอุดมศึกษาเป็นเวลา 1 ปี จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ฯ ซึ่งในระหว่างที่เรียนอยู่จุ๊บแจงทำงานเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว โดยการไปฟ้อนรำที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ด้วยความสามารถพิเศษ คือ “ฟ้อนรำ” จึงสามารถหารายได้พิเศษ เก็บเล็กผสมน้อยจนส่งเสียตัวเองช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวจนเรียนจบ
 
        ปัจจุบันจุ๊บแจงได้รับตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานบริหารงานศึกษาพิเศษ และยังยึดถือคติประจำใจของตัวเองเสมอมา “ ไม่มีความสำเร็จไหนที่ไม่ต้องพยายาม และไม่มีความพยายามไหนที่สูญเปล่า” วันนี้จุ๊บแจงอยากบอกน้อง ๆ ซี.ซี.เอฟ. ว่า “เราทุกคนสามารถมีความฝันเป็นของตัวเองได้ อย่าได้กลัวที่ฝันฝัน ที่จะกล้าทำ เพราะความฝันของเราไม่ได้ไปทำร้ายใคร เราทุกคนควรตั้งเป้าหมายไว้ให้สูง และพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่ เต็มความสามารถ ถึงแม้จะไม่สำเร็จ เราก็แค่เสียใจ แต่เราจะไม่เสียดายที่เราได้ทำ 
 

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก