อริยวัตณ์ จันแดง (อุบลราชธานี)


อริยวัตณ์ จันแดง คนซ้าย

อริยวัตณ์ จันแดง เป็น อดีตเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ที่เลือกทางเดินชีวิตโดยการเป็นผู้ให้และทุ่มเทกับการอบรมสั่งสอนนักเรียนรุ่นน้องให้มีความรู้เพื่อก้าวพ้นจากความยากจน ขอบคุณผู้มอบโอกาสให้ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ได้มีครูดีๆ เช่นนี้

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก