สุรนันท์ ใจดี (เพชรบูรณ์)

สุรนันท์ ใจดี หรือ น้องเวย์ เยาวชน ซี.ซี.เอฟ. จาก จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9 บนปกรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 

สุรนันท์ เป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแต่อายุ 10 ปี และได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนและค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอหลงใหลในด้านศิลป์ โดยเริ่มมาจากการที่เวย์เขียนจดหมายถึงผู้อุปการะ ซึ่งทุกครั้งที่เขียนจดหมายเธอจะวาดภาพประกอบไปด้วยทุกครั้ง น้องเวย์เลือกเรียนในสาขาวิชาศิลปศึกษาเพราะชอบวาดภาพและอยากเป็นครูสอนศิลปะ เธอคิดว่าศิลปะช่วยพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน ซึ่งเธอตั้งใจว่าจะนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนไปต่อยอดให้กับคนที่สนใจและอยากพัฒนาตนเองในด้านวาดภาพในอนาคตอีกด้วย 

น้องเวย์ถนัดงานใช้สีน้ำ และผลงานที่สามารถหารายได้ให้กับตนเองได้เป็นครั้งแรกคือการวาดภาพเหมือนขนาดเท่า A4 ในราคา 300 บาท ซึ่งเป็นการจ้างงานของรุ่นพี่ที่รู้จักกันนั่นเอง 

นอกจากวาดภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 บนปกรายงานประจำปี พ.ศ.2559-2560 แล้ว เธอยังเคยได้จัดแสดงผลงานภาพวาดหัวข้อ “วาดด้วยรัก ภักดิ์ด้วยใจ” โดยแรงบันดาลใจจาก ดาวเรือง แทนในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาอีก 30 คนด้วยค่ะ

น้องเวย์เป็น เยาวชนซี.ซี.เอฟ. อีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมมากๆ เลยค่ะ

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก