น้องเต้ย (ขอนแก่น)

        บนเส้นทางแห่งความฝันทุกครั้งที่ผมมีโอกาสที่จะทำผมจะทำเต็มที่ “น้องเต้ย” เด็กเก่ง ซี.ซี.เอฟ. จ.ขอนแก่น เคยได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับชาติ การแข่งขันทักษะวิชาการ สาขาเมคคาทรอนิกส์  จ.ขอนแก่น และในระดับอาเซียนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง และขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน ฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 47 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2567 ในระดับนานาชาติที่ประเทศฝรั่งเศส

 

        ปัจจุบันน้องเต้ยกำลังศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3.93 เรียนดี มีความกตัญญู ทุกวันหลังเลิกเรียนน้องเต้ยจะช่วยแม่ขายปลาเผา เพราะอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้าง “ผมเห็นแม่เหนื่อยมาก ตั้งแต่พ่อของผมเสียด้วยโรคแบคทีเรียกินเนื้อขาขวา อะไรที่ผมทำได้ผมจะช่วยแม่ให้ได้มากที่สุดครับ ผมต้องขอขอบคุณมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พื้นที่โครงการ จ.ขอนแก่น ที่มอบโอกาสและสิ่งที่ดีให้กับผม มอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี ผมจะนำความรู้และประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับมาแนะแนวน้อง ๆ ในโครงการ เผื่อน้อง ๆ จะสนใจเรียนสายอาชีพครับ” น้องเต้ยพูดอย่างอารมณ์ดี

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก