น้องเนส – นายวิทวัส (หนองบัวลำภู)

          น้องเนส หรือ นายวิทวัส นักเรียนชั้น ม.5 อายุ 17 ปี เด็กในความดูแลของมูลนิธิ  ซี.ซี.เอฟ.ฯ จ. หนองบัวลำภูมาเป็นเวลา 8 ปี พบเส้นทางการเริ่มต้นเข้าสู่นักธุรกิจน้อยพลังบวกจากการเข้าอบรมการสร้างเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่และปลาดุก สามารถสร้างแหล่งอาหารบริโภคในครัวเรือนได้และยังสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัวอีก “คำว่านักธุรกิจฟังดูยิ่งใหญ่มากผมภูมิใจที่ได้เข้าร่วมการอบรมนี้ ขอบคุณโครงการที่ให้โอกาสผมมาตลอดครับ หลังจากการอบรมในครั้งนี้ แผนธุรกิจที่วางแผนไว้และอยากทำเพื่อสร้างรายได้เป็นการทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนอีก 1 คน คือขายเสื้อออนไลน์ เนื่องจากผมมีพี่ชายที่ขายเสื้อผ้าและผมเคยมีประสบการณ์ในการขายจึงอยากทำธุรกิจนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นการสร้างโอกาสการเรียนการเรียนรู้สู่ธุรกิจใหญ่ในวันข้างหน้าครับ”

          มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ สำนักงานโครงการ จ. หนองบัวลำภู ได้ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมให้ครอบครัวเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ สามารถสร้างแหล่งอาหารสำหรับครอบครัวและดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม คลังอาหารในครัวเรือน กิจกรรมยุวเกษตรในโรงเรียน และเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการสร้างอาชีพทางเลือก และสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน จึงได้จัดการอบรม “นักธุรกิจน้อยพลังบวก” ขึ้น

          ในการคัดเลือกเด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้คัดเลือกจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมคลังอาหารในครัวเรือน หรือเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เคยเป็นเด็กแกนนำเยาวชน รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะหารายได้เสริมเองระหว่างเรียนด้วย โดยเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 13 – 18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 โดยในการอบรมเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ร่วมเป็นวิทยากร

          ให้ความรู้เบื้องต้นด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3 ห่วง  2 เงื่อนไข การเขียนแผนธุรกิจ เสริมด้วยการอบรมการทำสลัดโรลสร้างรายได้เสริม การทำขนมเรียงเม็ดแบบโบราณ การทำกล้วยฉาบแบบโบราณ และการให้ความรู้และแนวคิดการสร้างรายได้ในยุคดิจิทัล เสริมด้วยการสร้างแรงบันดาลใจจากนายอภิสิทธิ์ วิลุลภักดิ์ อดีตเด็ก ซี.ซี.เอฟ. และเป็นอดีตนักธุรกิจพอเพียงที่ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงปลาดุกขาย ทำให้ปัจจุบันได้หันมาทำธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มตัว

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก