"หนิง" (น่าน)

เด็กดีเด็กเก่ง CCF

ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. เปลี่ยนชีวิต "หนิง" วิศวกรโยธา จ.น่าน

"ขอบคุณ 19 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มอบชีวิตใหม่และไม่ทอดทิ้งหนูไว้กลางทาง" น้องหนิง อดีตเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.น่าน เผยความในใจว่าตนเองอยากบอกต่อเรื่องราวดี ๆ ที่ผ่านมา เพื่อส่งต่อกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ ซี.ซี.เอฟ. พยายามตั้งใจเรียน มุมานะ อดทน เพื่อความสำเร็จที่อาจเป็นจริงได้ในวันข้างหน้า

ปัจจุบัน "หนิง" ทำงานเป็นวิศวกรโยธา ตำเเหน่ง site engineer ในบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง มีรายได้มั่นคงจนสามารถเลี้ยงตนเองและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้แล้ว “ตลอดระยะเวลา 19 ปี หนูได้รับโอกาสดี ๆ จาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพื้นที่ดำเนินงาน จ.น่าน ที่ได้ช่วยเหลือหนูตั้งแต่ยังอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้าน จ.น่าน ถ้าเปรียบว่าตัวเองเป็น "ต้นกล้า" มูลนิธิฯ ก็คือ ผู้ที่เฝ้ารดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน มูลนิธิฯ เฝ้าดูแลจนเติบโตเป็น "ต้นไม้" ที่มีรากแข็งแรงในวันนี้ ทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ. ทำให้หนูเรียนจบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อจากนี้ไปหนูสัญญาว่าจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและยินดีพร้อมสนับสนุนงานของพี่ ๆ ซี.ซี.เอฟ. อย่างเต็มที่ตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสมค่ะ”

เด็กดีเด็กเก่ง CCF

ร่วมสนับสนุน #เด็กเก่งเด็กดี #CCF คลิก !
#เด็กด้อยโอกาส #มูลนิธิซีซีเอฟ #CCF

เผยแพร่เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2567

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก