เรื่องเล่าจาก CCF

เพื่อนบ้าน

ระหว่างสังคมเมืองกับชนบท คุณเห็นความแตกต่างของความผูกพันระหว่างเรากับเพื่อนบ้านไหม?

ในสังคมเมืองผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น แต่ต่างคนต่างอยู่ ส่วนสังคมชนบทที่กระจัดกระจายกันอยู่เป็นหมู่บ้าน แต่คนในหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำกับข้าวจะตักแบ่งไปทุกบ้าน มีงานเทศกาลหรืองานบุญจะมาช่วยกันทำกับข้าวกับปลาเลี้ยงแขก เป็นภาพที่เรามักจะพบเห็นได้ในสังคมชนบท นี่แหละคือความสำคัญของ "เพื่อนบ้าน" คนที่ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่คนในครอบครัว แต่เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเรา ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลบ้านในยามที่เราไม่อยู่

เด็กชายศักดา เด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.เชียงรายเป็นเด็กใน โครงการกองบุญกู้วิกฤต เพื่อชีวิตเด็กยากไร้ อีกคนที่ได้รับน้ำใจมากมายจาก "เพื่อนบ้าน" ที่คอยช่วยเหลือพวกเขา 

แม่ของน้องทำอาชีพรับจ้างทั่วไป บ้านของน้องมีสภาพทรุดโทรม ตัวบ้านโดนลมพัดเอียงจวนจะล้มมิล้มแหล่ ทางมูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาทเพื่อสร้างบ้านใหม่ เจ้าหน้าที่ก็ช่วยระดมทุนจากคนใจบุญได้เงินสมทบมาอีกจำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้การสร้างบ้านครั้งนี้สำเร็จได้ ทุกคนจึงคิดว่าจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านของน้องศักดา เป็นทางออกสุดท้าย

ขอบคุณสวรรค์ที่เมตตา น้ำใจไหลหลั่งมาจากเพื่อนบ้านทันทีที่ข่าวถูกบอกต่อกันไป บ้านหลังนี้จะไม่มีทางสำเร็จได้ ถ้าปราศจากน้ำใจจากเพื่อนบ้านของน้องศักดา ทุกคนช่วยเหลือด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น ช่วยกันเตรียมข้าวปลาอาหาร อุปกรณ์การช่าง และลงแรงช่วยสร้างบ้านให้กับเด็กน้อยตาดำๆ ทุกคนมาช่วยทั้งแรงกาย คนละไม้คนละมือ นี่คือ วิถีชีวิตของคนดอย ก็ยังคงวิถีชีวิตแบบเดิมๆ เอาไว้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นใคร ฐานะยังไง สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่นั่นคือ การที่มีเพื่อนบ้านที่ดีมีน้ำใจต่างหากที่มีค่ามากมายมหาศาล


เพื่อนบ้านช่วยกันจัดหาหลังคากระเบื้อง มาสร้างให้ศักดา

สมศาสตร์ มะโนเรือง
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จ.เชียงราย
19 กรกฎาคม 2559

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ กองบุญกู้วิกฤติ เพื่อชีวิตเด็กยากไร้

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก