เรื่องเล่าจาก CCF

"ราชวัตร" เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น คือสิ่งที่มูลนิธิฯ ทำ เพื่อให้เด็ก ซี.ซี.เอฟ และครอบครัว พึ่งพาตนเองได้ สร้างรายได้ลดรายจ่ายภายในบ้าน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ราชวัตร หรือ โปลิศ วัย 15 ปี เรียนหนังสือชั้น ม.4 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครพนม ในปี 2557/58 อาศัยอยู่กับแม่และพ่อใหม่ ที่ประกอบอาชีพก่อสร้างและรับจ้างทั่วไป ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะต้องไปทำงานต่างจังหวัด ช่วงที่พ่อและแม่ไม่อยู่น้องโปลิศต้องอาศัยอยู่ที่บ้านตัวคนเดียวและต้องช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เด็ก

โปลิศมีความสนใจในกิจกรรมที่ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.นครพนม จัดขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมหลายอย่างที่มูลนิธิฯ จัด เช่น กิจกรรม อสม.น้อย (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) และแกนนำสิทธิเด็ก เมื่อโปลิศสมัครเข้าร่วม โครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โปลิศได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ทางการเกษตรซึ่งมี เมล็ดพันธุ์ผัก 5 ชนิด ตาข่ายไนล่อน บัวรดน้ำ ถังพ่นน้ำยา EM นอกจากอุปกรณ์ทางการเกษตรยังมีพันธุ์สัตว์ ได้แก่ ลูกปลาดุก 300 ตัว ไก่พื้นบ้าน 5 ตัว และไก่ไข่ 5 ตัว

ปัจจุบันไก่พื้นบ้านที่เลี้ยงไว้ ขยายพันธุ์จนได้ลูกเจี๊ยบเล็กๆ ประมาณ 10 ตัว รวมทั้งผักสวนครัวที่ปลูกไว้ก็ให้ผลผลิตมากพอเหลือกิน จึงได้เก็บผักนำไปขายเป็นรายได้ของครอบครัวอีกทางหนึ่ง โปลิศบอกว่าผักที่ปลูกทุกวันนี้ไม่ใช่ผักธรรมดาแต่เป็นผักปลอดสารพิษที่ไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้จุลินทรีย์ EM ที่ได้เรียนรู้ผ่านการอบรม มาใช้ประโยชน์ในการปลูกผัก ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนซื้อผักปลอดสารพิษของครอบครัวและคุณแม่ก็ทำอาหารขายตามตลาดนัดโดยได้ใช้ผักที่น้องปลูกนำไปทำอาหารด้วย


รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พล.ต.ท.หญิงพจนี สุนทรเกตุ คุณทิพวิภา สุวรรณรัฐ คุณธัญญา ศิริเวทิน กรรมการมูลนิธิฯ พูดคุยสอบถาม น้องโปลิศ ในโอกาสลงพื้นที่ จ.นครพนม เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิตจากความอุตสาหะของ โปลิศ

วีระศักดิ์ พุทธิไสย
ผู้ประสานงานภาค
16 พฤษภาคม 2559

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

โครงการ นักธุรกิจพอเพียง สร้างเยาวชนผู้ประกอบการ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก