เรื่องเล่าจาก CCF

น้ำใส...ไหลแรง

ท่านทราบไหมว่า...จังหวัดตาก เป็นหนึ่งจังหวัดที่สภาพปัญหาของพื้นที่นอกจากจะห่างไกลและเดินทางยากลำบากในฤดูฝนแล้ว "น้ำสะอาด" ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้คนต้องเผชิญ โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู ต.แม่สละเหนือ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก แม้จะอยู่ใกล้กับแม่น้ำเมยเพียง 200 เมตร แต่แม่น้ำกลับปนเปื้อนไปด้วยสิ่งปฏิกูล ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ เพราะแม่น้ำบรรจบกับลำห้วยที่ไหลผ่านศูนย์อพยพที่มีผู้อพยพกว่าสองแสนคน

โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู จึงต้องพึ่งพาน้ำประปาภูเขาในการใช้ดื่มกิน ทุกฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ  ห้องน้ำห้องส้วมของโรงเรียน ส่งกลิ่นฉุนรุนแรง เด็กๆ และครูแทบไม่อยากเดินเข้าไปใกล้เพราะไม่มีน้ำในการทำความสะอาด ส่วนทุกฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหลหลาก น้ำใช้ที่ไหลออกมาจากก๊อกน้ำจะเป็นสีน้ำตาลขุ่น บางครั้งก็จะมีหอยหรือลูกกุ้งเล็กๆ ติดมาด้วย ภาพที่เห็นเป็นประจำในช่วงน้ำหลากคือก๊อกน้ำที่มีเศษผ้ามามัดที่ปากก๊อกน้ำ เพื่อกรองน้ำ ป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกมาด้วย  โรงเรียนก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการจัดซื้อน้ำบรรจุขวดมาให้นักเรียนและครูได้ใช้ดื่มกินและใช้ในการทำอาหารกลางวัน 

หลังจากที่โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจาก "โครงการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียน" โดย ธนาคารซิตี้แบงค์ และ นิตยสาร Around ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน สร้างระบบน้ำปะปาสะอาดด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ทำให้เด็กๆ ในโรงเรียนบ้านแม่ออกผารู มีความสุขกับน้ำใสที่ไหลจากก๊อก สามารถใช้ดื่มกินได้  ครูในโรงเรียนใช้น้ำจากก๊อกทำอาหารให้เด็กได้อย่างสบายใจ 

"ก่อนหน้านี้น้ำที่โรงเรียนไม่ค่อยไหล น้ำในห้องส้วมก็ไม่ค่อยมี แต่เดี๋ยวนี้เปิดก๊อกไหนน้ำก็ไหลแรง ดีใจมากค่ะ" ด.ญ. เปียวเปียวโชนักเรียน ชั้น ป.5 เล่าให้ฟัง

"หลังจากที่มีระบบน้ำแล้ว ทำให้สบายใจมาก จะเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็มีน้ำราดเต็มที่ แม้แต่ที่บ้านพักครูน้ำก็ไหลแรงทุกจุด  ทุกคนดีใจกับการช่วยเหลือครั้งนี้มาก" สุธาสินี สุกันทา ครูพี่เลี้ยงเด็กกล่าว


น้ำไหลแรงมาก ไม่มีกุ้ง หอย ไหลมาตามน้ำแล้ว

เจริญวุฒิ โกมลวานิช
ผู้ประสานงานภาค
20 กรกฎาคม 2559

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก