สื่อการเรียนการสอน

การอ่านออก เขียนได้ เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ และประเทศชาติ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก