เติมฝัน เต็มสุข ไม่มีครั้งไหนที่การแบ่งปันของ ผู้มอบให้ จะ “เติมฝัน” ผู้รับได้อย่าง “เต็มสุข” เช่นครั้งนี้ เพราะสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลนั้น การได้รับของขวัญสักชิ้นในปีนี้อาจมีคุณค่ามากกว่า “รอยยิ้มกว้าง” ของเด็กน้อยที่ “รอคอย” มาโดยตลอด


          ปีใหม่ ปี 2566 นี้ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้รวบรวมของขวัญที่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเด็ก ๆ ที่มักจะถูกมองข้าม เช่น เด็กสายตาไม่ปกติ ที่ทุกวันต้องอ่านเขียนโดยไม่มี “แว่นสายตา” เด็กที่บ้านไม่มีไฟฟ้าและต้องทนทำการบ้าน อ่านหนังสือโดยปราศจาก “โคมไฟส่องสว่าง” เด็กหลายคนที่ไปโรงเรียนด้วยเสื้อผ้ายับยู่ยี่เพราะที่บ้านไม่มี “เตารีด” รวมถึงสิ่งจำเป็นอีกหลายอย่างที่ทุกคนต่างนึกไม่ถึง แม้หลายรายการอาจมองได้ว่าเป็นสิ่งของพื้นฐานในชีวิตประจำวันทั่วไป แต่สำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนั้นก็ยังคงเป็นการยากที่จะหามาได้

ท่านสามารถร่วมแบ่งปัน “เติมเต็มฝัน” ด้วยของขวัญ “เติมเต็มสุข” แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล โดยเลือกรายการจาก 4 หมวดสินค้า

เลือกหมวดของขวัญ


          วัยเด็กเป็นช่วงวัยสำคัญ การเจริญเติบโตของสมองและร่างกายมีมากกว่าในทุก ๆ ช่วงวัย การส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก หากแต่มีเด็กด้อยโอกาสบางคนแทบจะไม่ได้รับ “โอกาส” เข้าถึงการศึกษาที่ดี เพียงเพราะพวกเขา “ไม่มีโอกาส” เด็กทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกัน

          สำหรับ “เด็กพิเศษ” มีความต้องการอุปกรณ์เสริมพัฒนาการเป็นอย่างมาก เพื่อจะส่งเสริมพัฒนาการที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตกับเพื่อนและครอบครัวได้ ปัจจุบันหนูน้อยคนพิเศษในความดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มีจำนวน 1,390 คน ได้ไปโรงเรียนมี 1,296 คน และไม่ได้ไปโรงเรียน 94 คน


          ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี เด็กที่มี "สุขภาพและสุขภาวะที่ดี“ จะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายของเด็กเจริญเติบโตอย่างสมวัย ลดความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยและเกิดโรคได้ แต่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลยังต้องการสิ่งจำเป็นพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ตู้ยาสามัญประจำโรงเรียน ผ้าห่มกันหนาวจะช่วยบรรเทาความหนาวเย็นแก่เด็กและเยาวชนได้อีกจำนวน 1,143 คน และแว่นสายตา เพื่อเด็กที่มีปัญหาด้านสายตาสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติอีก จำนวน 126 คน


          “บ้าน” เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐาน เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อการใช้ชีวิต แต่ปัจจุบันเพราะความขาดแคลนในครอบครัวและพิบัติภัย ทำให้หลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัดและอันตรายเสี่ยงภัยต่อสุขภาพและชีวิต ที่ซึ่งหากไกลจากการเรียกได้ว่า “บ้าน” จากผลสำรวจของเจ้าหน้าที่ ซี.ซี.เอฟ.ฯ พบเด็กและครอบครัวด้อยอยู่โอกาสจำนวน 40,000 ครอบครัว มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย จำนวน 37 หลังคาเรือน


          คงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่า “เตารีด” ของใช้แสนธรรมดา ที่หลายบ้านอยากหามาไว้ใช้รีดเสื้อผ้าลูกหลาน เป็นของใช้ที่เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวมีความต้องการเป็นอันดับ 1 จำนวน 1,015 คน รองลงมา คือ “กีต้าร์” จำนวน 181 คน จากผลสำรวจสิ่งจำเป็นของเด็กด้อยโอกาสในการดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ จำนวน 41,667 คน เชื่อเถอะค่ะว่า ... ของขวัญแสนธรรมดา ๆ จะกลายเป็นของขวัญแสนวิเศษ สำหรับพวกเขาแน่นอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริจาค