ปลายทาง หรือ สุดทางฝันของ
“ศิลปินน้อย”

อยากเรียนจบปริญญาตรี         “งานศิลปะ” กับความฝันที่ถูกซุกไว้ในกระเป๋า “หนูชอบวาดการ์ตูน ตั้งแต่อนุบาล วันนี้ก็ยังชอบวาดอยู่ค่ะ” หลังเลิกเรียนทุกวันน้องขวัญข้าวใช้เวลากับการขีดและเขียนด้วยใจมุ่งมั่น ฝึกฝนทักษะวาดรูป ระบายสีไม้บ้าง ลงสีเทียนหรือระบายสีด้วยพู่กันแต่งเติมฝันตามจิตนาการดั่งใจอยากให้เป็น แม้ครอบครัวค่อนข้างขัดสน รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย พ่อและแม่ต้องเลี้ยงดูตาและยายวัยชรา แต่ครอบครัวไม่เคยห้ามและพร้อมสนับสนุนให้น้องขวัญข้าวได้ทำในสิ่งที่รักเสมอ แม้ในบางครั้งการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละชิ้นต้องใช้ความอดทนและระยะเวลาที่ยาวนานมากก็ตาม


         เรียนเด่น ศิลปะดี แต่วันนี้อาจไม่ได้เรียนต่อ ผลงานศิลปะของน้องขวัญข้าวได้รับรางวัลชนะเลิศมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงปัจจุบัน หากมีงานประกวดศิลปะ เธอก็จะส่งผลงานเข้าร่วมและบ่อยครั้งก็จะได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมา แม้จะรักงานศิลปะเป็นชีวิต แต่ผลการเรียนของเธออยู่ที่ 4.00 ทั้งในระดับประถมศึกษาและในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งถือว่าการเรียนอยู่ในระดับดีมาก แต่เส้นทางที่จะเดินไปต่อยังอีกยาวไกล แม้น้องขวัญข้าวจะเรียนดี มีพรแสวงและพรสวรรค์มากเพียงใด ลึก ๆ ในใจก็รู้ดีว่าตัวเองแทบไม่มีหวังที่ครอบครัวจะส่งเสียให้เรียนจนจบปริญญาตรีได้

ชื่อผลงาน

โตขึ้นฉันอยากเป็นนักวาดการ์ตูน

ผลงานของ

ด.ญ. ขวัญข้าว อายุ 14 ปี

         ความจริงวันนี้ที่สวนทางกับความฝัน “ใจแม่เอง ก็ไม่อยากให้ลูกทิ้งความฝัน แม่จะทำให้เต็มที่ที่สุด” แม้ว่าแม่ของน้องขวัญข้าวพูดเช่นนั้น แต่น้องขวัญข้าวเองก็รู้ดีว่าไม่ง่ายเลย หากจะทำในสิ่งที่รักให้สำเร็จ ด้วยทุกวันนี้พ่อต้องออกไปทำนา แม่นำข้าวในนาไปเป็นวัตถุดิบทำเส้นขนมจีน ต้องนั่งโม่แป้งเอง ก่อเตาฟืนทำแกงป่าและทำน้ำยากะทิ จัดชุดขายให้กับคนในละแวกหมู่บ้าน ทั้งหมดนี้ก็เพราะไม่มีเงินทุน จึงยอมเหนื่อยทำเองเพื่อพอมีกำไรเป็นค่าขนม ค่าอาหาร ให้ลูกทั้งสองไปโรงเรียนน้องขวัญข้าว ที่เห็นแม่เหนื่อยทุกวันจึงรับอาสาขอดูแลน้องอายุ 7 ปี แทนแม่ ตั้งแต่กินข้าว อาบน้ำ แต่งตัวและพาไปโรงเรียน ดูแลเลี้ยงน้องทั้งช่วงเช้า ช่วงเย็น จนถึงเวลาเข้านอนของทุกวัน

         เมื่อสองปีที่แล้วตาต้องเข้ารับการผ่าตัดนิ่วในไต รายจ่ายจึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ว่างจากการทำนาพ่อต้องออกรับจ้างเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากสภาพความยากลำบากที่ครอบครัวเผชิญผู้เป็นพ่อยอมรับทั้งน้ำตาว่า “อนาคตทางการศึกษาของน้องขวัญข้าวคงสุดที่ ม.6 และต้องออกมาทำงานช่วยเหลือครอบครัว”


         มีฝัน เรียนดี แต่วันนี้ไม่มีทุน จากความชอบสู่ความใฝ่ฝันอยากเรียนสายศิลปะในระดับปริญญาตรี “น้องขวัญข้าว” เชื่อว่าศิลปะจะช่วยให้ชีวิตและครอบครัวหนูดีขึ้นได้ แต่การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี นอกจากค่าเล่าเรียนแล้ว ยังมีค่าอาหาร ค่าที่พัก และใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งเธอเองรู้ดีว่าเส้นทางนี้ยากจะเดินไปถึงฝันที่จะเป็นศิลปินและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว


         ยังมีเด็กและเยาวชนนับพันที่ความฝันต้องสะดุด เพราะความจำเป็นและภาระที่ต้องแบกรับก่อนวัยอันควรท่านสามารถช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้เดินไปได้อย่างมั่นคงในเส้นทางการศึกษา สามารถไปยืนในจุดที่พึ่งพาตนเองและเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องวันนี้

ศิลปินน้อย ยังรอคอยโอกาส

แม้วันนี้ได้นั่งขีด ๆ เขียน ๆ ระบายสี ฝึกฝนตนเองด้วยใจรักทุกวันก็อาจไม่ถึงจุดหมายที่ฝัน การได้รับโอกาสเรียนรู้ จะช่วยให้เส้นทางเดินในสายศิลปะที่ยังดูเลือนรางชัดเจนขึ้นได้

บริจาค