วิกฤตโควิค – 19 เด็กๆ ที่ต่างจังหวัดต้องเรียนหนังสืออย่างไร          เพื่อให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสยังคงได้รับโอกาสด้านการเรียนตามแนวชีวิตวิถีใหม่ในช่วงสถานการณ์วิกฤติที่ยังไม่มีใครบอกได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครชุมชน ดำเนินงาน โครงการ "CCF LEARN SMART" รู้ เรียน ฝึกความคิด ในวิถีชีวิตใหม่ ด้วยมุ่งหวังที่จะให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ผ่านการเรียนทั้งในรูปแบบ Onsite (เรียนที่โรงเรียน) On air (เรียนทางไกล) Online (เรียนทางอินเทอร์เน็ต) On demand (เรียนผ่าน Application) และการเรียน On hand (เรียนที่บ้าน) พร้อมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมนอกสถานที่ โดยคุณครูจิตอาสานอกสถานที่

          ความช่วยเหลือนี้จะเป็นจริงได้ ด้วยน้ำใจและความเมตตาจากท่านเท่านั้น
          
เพราะการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้ถดถอยลงไปทุกวัน การแบ่งปันจากท่านในวันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในการช่วยสร้างโอกาสเพื่อเด็กด้อยโอกาสจะยังคงอยู่ในระบบการศึกษา ผ่านการสนับสนุนใน 3 เรื่อง


ถุงเติมรู้-Smart Bag
บรรจุหนังสืออ่านเสริม เติมปัญญา สร้างจินตนาการ เหมาะกับวัย  และพัฒนาการของเด็ก ให้สามารถอ่านสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมสรุปแหล่งการศึกษาเพิ่มเติมออนไลน์มอบให้เด็ก

กล่องเติมรู้โดยคุณครูอาสา-Smart Box พร้อมด้วย Tablet อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์เพื่อการเรียน สำหรับครูจิตอาสาและทีมอาสารักเด็ก CCF นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนนอกสถานที่ ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ตามแบบชีวิตวิถีใหม่

ห้องสมุดเติมรู้-Smart Library ให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้มีอุปกรณ์ทันสมัย Smart TV และ Tablet ยืมเรียนรวมถึงหนังสือ สื่อวีดีทัศน์ เพื่อการสืบค้นความรู้ออนไลน์ ออฟไลน์

 
ทั้งครู ผู้ปกครอง โรงเรียน และนักเรียน
ชีวิตเปลี่ยนเพราะวิกฤติโควิด-19

          “โรงเรียนต้องปิดเพื่อป้องกันโรค การเรียนออนไลน์ไม่สามารถทำได้ บนดอยไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผู้ปกครองไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร ต้องปรับวิธีการเรียน แจกใบงานให้ไปทำที่บ้าน หนังสืออ่านเสริมที่บ้านเด็กก็ไม่มี”  คุณครูกนกกาญจน์ ชำนาญ  โรงเรียนบ้านปรอผาโต้ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

          “หนูมีพี่น้องหลายคน แต่ทั้งบ้านมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียว ต้องแบ่งกันเรียน เรียนตามเพื่อนไม่ทัน  รู้สึกว่าตัวเองคงจะไม่ได้เรียนต่อสูง ๆ ตามที่ตั้งใจค่ะ”  น.ส.อานียะห์ ยูโซ๊ะ  ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 6 จ.นราธิวาส

          “น้องภูผาต้องเรียนผ่านมือถือ  บางครั้งน้องไม่เข้าใจก็จะถาม ย่าก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง เป็นห่วงเรื่องการเรียนของหลานหนังสืออะไรให้หลานอ่านก็ไม่มีค่ะ” นางสีไว วันทองสังข์ ย่าของ ด.ช.ภัทรพล  วันทองสังข์ จ.เลย

ท่านคือความหวังสำคัญที่จะช่วยให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

ได้รับโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

ร่วมช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา :

1.  บริจาคผ่านเครดิต

 2.  บริจาคผ่าน Mobile Banking Application

    ขั้นตอนการใช้งานเปิด Application ของธนาคารสแกน QR Code

    (สแกนได้ด้วยแอพของทุกธนาคารระบุจำนวนเงิน ที่ท่านร่วมบริจาคโครงการ Learn Smart โดยที่ยอดเงินบริจาคแจ้งไปยังสรรพากรโดยตรง เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี)

   

3.  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 053-2-05681-9
    ชื่อบัญชี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

    แจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาค พร้อมระบุ LS
    (มูลนิธิฯ ขออนุญาตออกใบเสร็จสำหรับการบริจาคจำนวน 100 บาทขึ้นไป)

     Email : ccfthai@ccfthai.or.th
     Line ID : @thaiccf
     Facebook : thaiccf
     โทรสาร 02-747-2620

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

English

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก