• หน้าหลัก
 • "รายการของขวัญ 2022"

  มากกว่า "ของขวัญ" คือของที่ "ฝัน" แต่ไม่อาจหามาได้

           ภาวะที่ครอบครัวต้องเผชิญความยากลําบาก รายการสิ่งของเพื่อส่งความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาสปีนี้ที่รวบรวมมาจึงไม่ใช่เฉพาะ “ของขวัญ” ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก ๆ แต่ยังเป็น “ของฝัน” ที่คิดถึงแต่ไม่มีกําลังจะหาซื้อมาเป็นของตนเองได้ การมอบ “ของฝัน” แก่เด็ก ๆ ด้อยโอกาสในสิ่งที่ยังขาดแคลน นอกจากเติมเต็มสิ่งจําเป็นต่อคุณภาพชีวิต ยังเป็นกําลังใจสําคัญให้พวกเขาได้เดินหน้าต่อไปในสิ่งที่มุ่งหวัง การบริจาคของท่านในครั้งนี้ ยังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจําปี และเพื่อ “ของฝัน” ได้ส่งผ่านสู่หลายชีวิต โปรดแบ่งปันรายการของขวัญนี้แก่ผู้ที่มีจิตเป็นกุศลเช่นท่าน


  บริจาคมอบ “ของฝัน” ของหนู

  บริจาคมอบกองทุน “เปลี่ยนชีวิต”

  บริจาคมอบสื่อ “เสริมโลกการเรียนรู้”

  บริจาคมอบ “อาหารพอเพียง ตู้ยาปลอดภัย อาชีพในฝัน”

  บริจาคเพื่อ “สุขอนามัย ห่างไกลโรค”

  บริจาค “สมทบ สร้างฝัน”