ถวายคำปฏิญาณ “เราจะเดินตามรอยพ่อ” | ดูคำปฏิญาณ | เข้าสู่หน้าหลัก