ร่วมงานกับ CCF
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน เป็นองค์การสาธารณกุศล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำลังขยายงานเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วประเทศ ต้องการเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง (Updated 2 กุมภาพันธ์ 2559)

1. ผู้จัดการ โครงการเสริมรายได้นักเรียนในโรงเรียน

 • วางแผนบริหารจัดการโครงการ  ติดตามความก้าวหน้าของงาน  จัดทำรายงาน 
 • ดูแลบริหารงบประมาณ และ Income Generation ของโครงการ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัติ

 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาชุมชน การศึกษา บริหารจัดการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผน และการบริหารโครงการ มากกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดการ Income Generation ของโครงการ
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2. หัวหน้าโครงการ 5 อัตรา (ประจำ จ.ตาก, จ.เชียงใหม่, จ.ขอนแก่น, จ.อุตรดิตถ์, และ จ.กาญจนบุรี)

 • วางแผนกิจกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ของโครงการ วางแผนอำนวยการ  บริหารจัดการ  ติดตามความก้าวหน้าของงาน  จัดทำรายงาน  ดูแลบริหารงบประมาณ การเงิน และธุรการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา บริหารจัดการสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุ 30 ปีขึ้นไป ประสบการณ์งานพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาเด็กและเยาชน อย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหาร และวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการจัดการข้อมูลและความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสาร และการนำเสนอ

3. เจ้าหน้าที่บัญชีประจำภาคเหนือ  1  อัตรา

 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี 
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางไปทำงานในหลายจังหวัดได้
 • มีทักษะในการตรวจทาน การให้ความรู้ คำแนะนำด้านบัญชี

4. เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ  8 อัตรา (ประจำ จ.ตาก, จ.ชัยภูมิ ,จ.หนองคาย, จ.สุรินทร์, จ.นครพนม, จ.สกลนคร, จ.กาญจนบุรี และ กรุงเทพมหานคร)

 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี  การเงิน หรือสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง  แต่จะต้องมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีมาอย่างน้อย  2  ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมด้านบัญชี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่บัญชี  (FIN08)  1  อัตรา 

 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี 
 • มีประสบการณ์ในการวางระบบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่กำกับและตรวจสอบ (Internal Auditor) (ASD03) 1 อัตรา

 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน เศรษฐสาตร์ บริหารธุรกิจ ตรวจสอบ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Internal Audit หรือด้านนิติกรรมการดำเนินคดีความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนและประชาสัมพันธ์  1  อัตรา

 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์ มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถวางแผนกลยุทธ์ระบบงานขาย
 • เขียนแผนการตลาด แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

8. Event Manager (BD08)  1 อัตรา

 • วุฒิ ปริญญาตรี ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • มีประสบการณ์จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์กร ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

9. Administrative Officer  2  อัตรา

 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office  และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นได้
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

10. พนักงานรายวัน

 • ทำงานด้านบันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร
 • งานออกบูธประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมพิเศษ
 • อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท (8 ชั่วโมง)
 • ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียด และส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและเงินเดือนที่ต้องการ มาที่

แผนกบุคคล มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250


หรือ E-mail: personnel@ccfthai.or.th
โทร. 027472600 ต่อ 512, 510

 
PAGE: |1


• หน้าแรก
• English Ver.
• เกี่ยวกับเรา
• อุปการะเด็ก
• สมัครงาน
• ติดต่อเรา
CCF Child Care Center
ศูนย์พัฒนาและเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในชุมชน
โครงการเปิดโลกอัจฉริยะ
นวัตกรรมส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อการเรียนรู้
โครงการสอนแม่เล่านิทาน
สานสายใยรักในครอบครัว
โครงการวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคีเพื่อเมืองไทยแข็งแรง
35 ปี ซี.ซี.เอฟ. รวมพลังเด็กผู้ใหญ่ ทั่วประเทศ
Copyright 2012 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
Tel. + 662 747 2600 , Fax. + 662 747 2621