ร่วมงานกับ CCF

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

 
 เป็นองค์การสาธารณกุศลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
กำลังขยายงานช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วประเทศ ต้องการเพื่อนร่วมอุดมการ“เพื่อเด็กยากไร้”หลายตำแหน่งค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์
 
 
1. ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน (PRG02/PRG05)       2 อัตรา

 • วางแผนกิจกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ของโครงการ
 • วางแผนอำนวยการ บริหารจัดการ ติดตามความก้าวหน้าของงาน ทำรายงาน
 • ดูแลบริหารงบประมาณ การเงิน และธุรการ
 
2. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (Program Officer – Education)  (PRG07)        1 อัตรา

 • วางแผนงานด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
 • ให้คำแนะนำทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของภาคีที่ขอรับงบประมาณจากมูลนิธิฯ
 • บริหารแผน ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน

คุณสมบัติของตำแหน่ง 1-2

 •  ปริญญาโท/ ตรีสาขา สังคมสงเคราะห์ การพัฒนา การศึกษา บริหารจัดการสารสนเทศ
 • 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานส่งเสริมสิทธิเด็ก/และสตรี หรืองานพัฒนาสังคม อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหารและวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการจัดการข้อมูลและความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารและนำเสนอ
 • ประจำในกรุงเทพ และออกพื้นที่ภาคสนามต่างจังหวัด 40-60%ของเวลางาน
  3. เจ้าหน้าที่บัญชี  (FIN08)    2 อัตรา

 • ปวส-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี  
 •  มีประสบการณ์ในการวางระบบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4. เจ้าหน้าที่บัญชีประจำภาคเหนือ /อีสาน    2 อัตรา

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางไปทำงานในหลายจังหวัดได้ มีทักษะในการตรวจทาน การให้ความรู้และคำแนะนำด้านบัญชี
5. เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ ประจำกรุงเทพ ศรีสะเกษ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร  

 • ปวส-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี  การเงิน หรือสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ในการทำงานและใช้โปรแกรมด้านบัญชี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เจ้าหน้าที่กำกับและตรวจสอบ (Internal Auditor)  (ASD 03)  2 อัตรา

 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน เศรษฐสาตร์ บริหารธุรกิจ ตรวจสอบ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • หากมีประสบการณ์ด้านInternal Audit หรือด้านนิติกรรมการดำเนินคดีความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. Marketing Coordinator   (BD02)      2 อัตรา  

 • ประสานงานกับบริษัทเอกชนเพื่อร่วมโครงการCSR 
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปี
8. Event Manager  (BD08)  1 อัตรา

 • จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์กรในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์ 2 ปี
9. Call Center Executives  (OPT10)    3 อัตรา 

 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีใจรักในงานบริการ ชอบพูดคุย  อดทน ขยัน และปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 

10. IT Specialist   (IT02)      2 อัตรา

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Database  Web Based Programming MySQL 
11. Administrative Officer    7 อัตรา 

 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 •  สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft Office  และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นได้  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
12. พนักงานรายวัน/งานพิเศษนอกเวลา  

ทำงานด้านบันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร งานออกบูธประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมพิเศษ อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท (8 ชั่วโมง) ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดและส่งจดหมายสมัครงานระบุรหัสตำแหน่ง พร้อมรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา และเงินเดือนที่ต้องการ ได้ที่....แผนกทรัพยากรมนุษย์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. 9 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  หรือ E-mail: personnel@ccfthai.or.th   โทร .027472600 ต่อ 510,513
PAGE: |1

Invalid format.
• หน้าแรก
• English Version
• เกี่ยวกับเรา
• อุปการะเด็ก
• สมัครงาน
• ติดต่อเรา
โครงการ CCF Child Care Center
ศูนย์พัฒนาและเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในชุมชน
โครงการเปิดโลกอัจฉริยะ
ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อการเรียนรู้
โครงการสอนแม่เล่านิทาน
สานสายใยรักในครอบครัว
โครงการวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคีเพื่อเมืองไทยแข็งแรง
35 ปี ซี.ซี.เอฟ. รวมพลังเด็ก ผู้ใหญ่ ทั่วประเทศ
Copyright 2012 - CCF Foundation Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
Tel. + 662 747 2600 , Fax. + 662 747 2621