ร่วมงานกับ CCF
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การสาธารณกุศลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำลังขยายงานช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วประเทศ ต้องการเพื่อนร่วมอุดมการณ์เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้  หลายตำแหน่งค่าตอบแทนตาม ความสามารถและประสบการณ์

##########################################################
   
1. หัวหน้าโครงการ  6 อัตรา (ประจำ จ.ตาก, จ.เชียงใหม่, จ.อุดรธานี, จ.หนองคาย, จ.ขอนแก่น และ จ.กาญจนบุรี)

 • วางแผนกิจกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ของโครงการ
 • วางแผนอำนวยการ  บริหารจัดการ  ติดตามความก้าวหน้าของงาน  จัดทำรายงาน 
 • ดูแลบริหารงบประมาณ  การเงิน  และธุรการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอชน และชุมชนในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ

  คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาชุมชน การศึกษา บริหารจัดการสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาเด็กและเยาชน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหาร และวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการจัดการข้อมูลและความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสาร และการนำเสนอ

2. เจ้าหน้าที่บัญชีประจำภาคเหนือ 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาบัญชี 
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี  3  ปีขึ้นไป  สามารถเดินทางไปทำงานในหลายจังหวัดได้  มีทักษะในการตรวจทาน การให้ความรู้และคำแนะนำด้านบัญชี

3. เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ 6 อัตรา   (ประจำ จ. ตาก, จ.เชียงราย, จ.หนองบัวลำภู, จ.ชัยภูมิ, จ.สุรินทร์ และกรุงเทพฯ )

 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง  แต่จะต้องมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีมาอย่างน้อย  2  ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมด้านบัญชี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่บัญชี  (FIN08)  1  อัตรา 

 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี 
 • มีประสบการณ์ในการวางระบบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่กำกับและตรวจสอบ (Internal Auditor)  (ASD03)   2  อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน เศรษฐสาตร์ บริหารธุรกิจ ตรวจสอบ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Internal Audit หรือด้านนิติกรรมการดำเนินคดีความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. Call Center Executives  (OPT10)   3  อัตรา

 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  มีใจรักในงานบริการ ชอบพูดคุย  อดทน ขยัน และปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ 

7. Marketing Coordinator ( BD02)  2  อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการตลาด 2 ปี 
 • ประสานงานกับบริษัทเอกชนเพื่อร่วมโครงการ CSR

8. Event Manager (BD08)  1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • มีประสบการณ์จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์กรในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

9. IT Specialist (IT02)  2  อัตรา

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Database Web Based Programming MySQL

10. Administrative Officer  3  อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office  และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นได้  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

11. พนักงานขับรถ  1  อัตรา

 • วุฒิ ม.3  ขึ้นไป  ประสบการณ์ขับรถ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  รถจักรยานยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษจำคุก ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา

12. พนักงานรายวัน

 • ทำงานด้านบันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร งานออกบูธประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมพิเศษ อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท (8 ชั่วโมง) ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ กรุงเทพฯ

##########################################################

สอบถามรายละเอียด ส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่ง
พร้อมรูปถ่าย ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและเงินเดือนที่ต้องการ ได้ที่

แผนกบุคคล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ
เลขที่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ซอย 8
หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

หรือ E-mail: personnel@ccfthai.or.th
โทร. 027472600 ต่อ 510, 512

PAGE: |1


• หน้าแรก
• English Ver.
• เกี่ยวกับเรา
• อุปการะเด็ก
• สมัครงาน
• ติดต่อเรา
CCF Child Care Center
ศูนย์พัฒนาและเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในชุมชน
โครงการเปิดโลกอัจฉริยะ
นวัตกรรมส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อการเรียนรู้
โครงการสอนแม่เล่านิทาน
สานสายใยรักในครอบครัว
โครงการวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคีเพื่อเมืองไทยแข็งแรง
35 ปี ซี.ซี.เอฟ. รวมพลังเด็กผู้ใหญ่ ทั่วประเทศ
Copyright 2012 - CCF Foundation Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
Tel. + 662 747 2600 , Fax. + 662 747 2621