ร่วมงานกับเรา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ

 
 เป็นองค์การสาธารณกุศลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
กำลังขยายงานช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วประเทศ ต้องการเพื่อนร่วมอุดมการ“เพื่อเด็กยากไร้”หลายตำแหน่งค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์
 
 

1. ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน (PRG02/PRG05)       2 อัตรา

 • วางแผนกิจกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ของโครงการ
 • วางแผนอำนวยการ บริหารจัดการ ติดตามความก้าวหน้าของงาน ทำรายงาน
 • ดูแลบริหารงบประมาณ การเงิน และธุรการ
 

2. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (Program Officer – Education)  (PRG07)        1 อัตรา

 • วางแผนงานด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
 • ให้คำแนะนำทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของภาคีที่ขอรับงบประมาณจากมูลนิธิฯ
 • บริหารแผน ติดตามความก้าวหน้าของงาน จัดทำรายงาน

คุณสมบัติของตำแหน่ง 1-2

 •  ปริญญาโท/ ตรีสาขา สังคมสงเคราะห์ การพัฒนา การศึกษา บริหารจัดการสารสนเทศ
 • 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานส่งเสริมสิทธิเด็ก/และสตรี หรืองานพัฒนาสังคม อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหารและวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการจัดการข้อมูลและความรู้ การฝึกอบรม การสื่อสารและนำเสนอ
 • ประจำในกรุงเทพ และออกพื้นที่ภาคสนามต่างจังหวัด 40-60%ของเวลางาน
 

3. เจ้าหน้าที่บัญชี  (FIN08)    2 อัตรา

 • ปวส-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี  
 •  มีประสบการณ์ในการวางระบบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

4. เจ้าหน้าที่บัญชีประจำภาคเหนือ /อีสาน    2 อัตรา

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางไปทำงานในหลายจังหวัดได้ มีทักษะในการตรวจทาน การให้ความรู้และคำแนะนำด้านบัญชี

PAGE: |1|2|3