ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การได้รับอุปการะจากมูลนิธิฯ ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของ พิบูล กาญบุตร จากเด็กยากไร้ที่กำพร้าพ่อ อดมื้อกินมื้อจนได้มาเข้าโครงการอุปการะเด็กของ ซี.ซี.เอฟ. เมื่อ พ.ศ. 2523 ทุกวันนี้เขากลายเป็นผู้นำชุมชนในหมู่บ้านนาบัว อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และได้ตัดสินใจเข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ท่าแร่ จ.สกลนคร ซึ่งเป็นงานหนักแต่ไม่มีค่าตอบแทน

"ผมอยากตอบแทนมูลนิธิฯ และเข้าใจปัญหาของเด็กในชุมชน...อยากให้พวกเขาผ่านพ้นชีวิตช่วงนี้ให้ได้เหมือนที่ผมเคยผ่านมาได้" คุณพิบูลกล่าวถึงอุดมการณ์ในการร่วมงานกับ ซี.ซี.เอฟ.