เด็ก...เก่งดีมีสุข

ด.ญ. วไลญัฐ ขัติเวียง (จังหวัดเชียงใหม่)

ด.ญ. วไลญัฐ ขัติเวียง
จังหวัดเชียงใหม่
ม. 1 โรงเรียนจอมทอง

• รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554
• รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 การกราบเบญจางคประดิษฐ์ จากโรงเรียนศรีจอมทอง
• รางวัลชนะเลิศที่ 6 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
• ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ผู้มีมารยาทดี เนื่องในวันคุณธรรมจริยธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศรีจอมทอง
• ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรม ระดับอำเภอ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2555 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

• หน้าแรก
• English Ver.
• เกี่ยวกับเรา
• อุปการะเด็ก
• สมัครงาน
• ติดต่อเรา
CCF Child Care Center
ศูนย์พัฒนาและเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในชุมชน
โครงการเปิดโลกอัจฉริยะ
นวัตกรรมส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อการเรียนรู้
โครงการสอนแม่เล่านิทาน
สานสายใยรักในครอบครัว
โครงการวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคีเพื่อเมืองไทยแข็งแรง
35 ปี ซี.ซี.เอฟ. รวมพลังเด็กผู้ใหญ่ ทั่วประเทศ
Copyright 2012 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
Tel. + 662 747 2600 , Fax. + 662 747 2621