กิจกรรมเด่น

โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง: เช้าอิ่มท้อง น้องมีสุข

"โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง" เป็นโครงการที่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ริเริ่มขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากองค์อุปถัมภ์ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาต่อเด็กๆ ดังที่ทรงตรัสไว้ว่า "เมื่อท้องอิ่มก็ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในชีวิตของเด็กๆ" โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อแก้ปัญหาเด็กๆ ที่ต้องไปโรงเรียนโดยไม่ได้กินอาหารเช้า อันเนื่องจากพ่อแม่ต้องออกไปทำงานก่อนสว่าง ไม่ได้เตรียมอาหารเช้าไว้ให้ เด็กบางรายพ่อแม่ทิ้งเงินไว้ให้ แต่เด็กนำไปซื้อขนมกินเล่นแทนที่จะซื้ออาหารหลัก บางครอบครัวเด็กขาดแคลนแหล่งอาหาร ไม่มีเงินซื้อ ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล

การบริโภคอาหารไม่ครบตามหลักโภชนาการ จะส่งผลต่อระบบสมองและสมาธิในการเรียนของเด็ก เด็กบางคนต้องดื่มน้ำให้มากและบ่อยๆ เพื่อประทังความหิว รอจนถึงอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเช้าสำหรับเด็ก จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เมื่อเด็กได้รับประทานอาหารก่อนไปโรงเรียน จะทำให้มีความพร้อมในการเรียนหนังสือและร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอย่างเต็มที่

การดำเนินงานจะเป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยจะร่วมมือกับโรงเรียนหรือชุมชนเป็นผู้ดูแลซื้ออาหารสดและเครื่องปรุงมาเตรียมไว้ แล้วมอบหมายให้ครูหรือนักเรียนทำ หรือจ้างแม่ครัวมาทำ และไม่ว่าจะเป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ. หรือ ไม่ใช่เด็ก ซี.ซี.เอฟ. แต่ถ้าเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ช่วยเหลืออยู่ ก็จะได้รับประทานอาหารเช้าที่ทำขึ้นเช่นกัน

"มีเด็กอนุบาล ป.1 ป.2 มาบอกครูว่ามีอาการปวดท้อง เราถึงถามเด็กจึงได้ความว่าเด็กไม่ได้ทานข้าวมา ส่วนเด็กโตหน่อยเขาก็จะปวดท้องเหมือนกัน ส่วนใหญ่เป็นเพราะพ่อแม่ต้องรีบไปทำงานแต่เช้าเลยไม่ได้เตรียมไว้" นางลัดดาวรรณ์ ศิริชาติ คุณครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ กล่าว

"หลังจากได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารเช้าจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. สิ้นปีการศึกษาเราพบว่าเด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น มีสุขภาพจิตดีแจ่มใส กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าเดิม และที่สำคัญก็คือผู้ปกครองมีความพึงพอใจ เนื่องจากชาวบ้านที่นี่มีฐานะยากจน การได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ก็ผ่อนภาระไปได้มาก" นางจันทพร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวอย่างตั้งใจ

หลังจากเด็กๆ ได้เข้าร่วมโครงการอาหารเช้าอย่างเพื่อน้องอย่างต่อเนื่อง ได้พบว่าเด็กๆ ขาดเรียนน้อยลง มีสมาธิและความพร้อมในการเรียนมากขึ้น ตลอดจนสามารถร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนได้

มูลนิธิฯ มุ่งมั่นที่จะลดจำนวนเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียนลงให้ได้ เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

โปรดร่วมสร้างอนาคตของชาติ
เพียง 3,380 บาท ท่านก็สามารถช่วยให้เด็ก 1 คน มีอาหารรับประทานตลอด 1 ปีการศึกษา
คลิ๊ก!! http://www.ccfthai.or.th/site/donate_breakfast/form_donation.php


• หน้าแรก
• English Ver.
• เกี่ยวกับเรา
• อุปการะเด็ก
• สมัครงาน
• ติดต่อเรา
CCF Child Care Center
ศูนย์พัฒนาและเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในชุมชน
โครงการเปิดโลกอัจฉริยะ
นวัตกรรมส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อการเรียนรู้
โครงการสอนแม่เล่านิทาน
สานสายใยรักในครอบครัว
โครงการวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคีเพื่อเมืองไทยแข็งแรง
35 ปี ซี.ซี.เอฟ. รวมพลังเด็กผู้ใหญ่ ทั่วประเทศ
Copyright 2012 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
Tel. + 662 747 2600 , Fax. + 662 747 2621