Save for KIDS - Save for GREEN

มาช่วยกันลดโลกร้อนด้วยการเปลี่ยน “ขวดน้ำพลาสติคใช้แล้ว” ให้เป็น “กระปุกออมสิน” แล้วนำเงินออมไปสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อเด็กด้อยโอกาส

สนุกกับ 4 ขั้นตอน ง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้

  • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนร่วมโครงการกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. โทร. 02 7472600  หรือ Line ID: ThaiCCF
  • ขั้นตอนที่ 2 ชวนพนักงานในองค์กร หรือนักเรียนในโรงเรียนช่วยกันรวบรวมขวดน้ำดื่มพลาสติคที่ใช้แล้ว นำมาเจาะรูที่ด้านบนให้เป็นกระปุกออมสิน แล้วแจ้ง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ Save for KIDS - Save for GREEN ที่ระบุชื่อองค์กรหรือโรงเรียนของท่าน หรือขอรับขวดน้ำที่แปลงโฉมแล้วจากมูลนิธิฯ ได้ ถ้าผู้บริหารจะช่วยกระตุ้นพนักงานหรือนักเรียนให้ร่วมโครงการมากๆ โดยจัดของรางวัลจูงใจเล็กๆ น้อยๆ ก็จะยิ่งดี
  • ขั้นตอนที่ 3 ลงมือเก็บออมทุกวัน โดยใช้เศษเงินที่เก็บไว้ก็หนักกระเป๋า หรือถ้าจะตั้งปณิธานลดขนมจุกจิก ลดกาแฟบุหรี่ ลดช้อปปิ้งเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยนำเงินที่จะต้องใช้จ่ายนั้น มาเก็บออมวันละ 20, 30 บาทก็ยิ่งดี ออมต่อเนื่อง 3-4 เดือนหรือนานกว่านั้นก็ได้
  • ขั้นตอนที่ 4 นัดหมายวัน “นับเงิน” แล้วแจ้งมูลนิธิฯ ให้นำเครื่องนับเหรียญมาบริการถึงที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เก็บออมทุกคนที่มอบเงินให้แก่เด็กด้อยโอกาสจะได้รับ “ใบเสร็จรับเงิน” ซึ่งสามารถนำไป หักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ 100%

ประโยชน์ของโครงการนี้

  • เด็กด้อยโอกาส จะได้รับความช่วยเหลือผ่านกิจกรรมดีๆ ที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มอบให้ อาทิ โครงการอาหารเช้าก่อนเพื่อน้อง ซึ่งจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและเพิ่มสมาธิในการเรียนรู้ (กรมอนามัย ระบุว่า 30% ของนักเรียน อายุ 6-11 ปี ไม่ได้กินอาหารเช้า ม.มหิดลระบุว่ากว่า 70% ของเด็กอายุ 6-12 ปี มีแนวโน้มจะขาดวิตามิน A,C,D ธาตุเหล็ก และแคลเซียม) โครงการคลังอาหารในครัวเรือน ซึ่งจะมอบ เป็ด ไก่ หมู หรือพันธุ์ผักต่างๆ ให้เด็กไว้เลี้ยงและเพาะปลูกเป็นอาหารประจำวัน หรือนำไปขายเสริมรายได้
  • ผู้ร่วมโครงการ จะได้ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ฝึกวินัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งปันเงินออมให้เด็กด้อยโอกาส และได้ช่วยลดขยะพลาสติค ทั้งลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
  • องค์กรหรือโรงเรียนที่ร่วมโครงการ จะได้เสริมสร้างความสามัคคีและจิตอาสา ของบุคคลในองค์กร รวมทั้งได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการช่วยเหลือเด็กๆ ซึ่งเป็นการสร้างอนาคตของชาติ

DOWNLOAD ใบสมัคร!! คลิ้ก
http://www.ccfthai.or.th/Doc/save4kids-save4green-appform.docx

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn