ทำบุญวันเกิด ด้วยการให้ชีวิตใหม่แก่เด็กยากไร้


วัวเปรียบเสมือนกระปุกออมสินของครอบครัวยากไร้ เพราะเลี้ยงง่าย ภายใน 3 ปี จะตกลูก ช่วยสร้างรายได้ เป็นทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ ปุ๋ยจากมูลวัวก็สามารถนำไปใช้ในแปลงเกษตร หรือขายได้อีกด้วย
 "สุขา" หรือ ห้องน้ำ ในบ้านเด็กยากไร้อีกมากมาย ยังเป็นเพียงฝากั้น ไม่มีหลังคา ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขอนามัย ไม่มิดชิดและปลอดภัย เต็มไปด้วยเชื้อโรค ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อเด็กและครอบครัวปลาจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ สำหรับเด็กและครอบครัว และจะเพิ่มพูนรายได้เมื่อขยายพันธุ์ การเลี้ยงดูแล ให้อาหาร ทำความสะอาดบ่อปลา จะสร้างวินัยให้เด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้การเกษตรอย่างง่ายๆ

ข่าวความเคลื่อนไหว

คลังอาหาร...สร้างรายได้ให้เด็กชาวเขา

“การเลี้ยงวัวก็เหมือนการออมทรัพย์ ถ้าวัวโตขึ้นก็มีราคาสูงหรือเกิดลูกเราก็เหมือนมีดอกผลเพิ่มขึ้นเท่าตัว ขี้วัวก็เอามาทำปุ๋ยใส่พืชผักในสวนได้อีกด้วยครับ”

ของขวัญชิ้นโบว์แดง "น้องมะลิ" สุดสวย

ขอบคุณผู้อุปการะที่มอบของขวัญชิ้นโบว์แดงให้กับผมในวันเกิดปีนี้ เป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิต เพราะวันเกิดของผมคือวันธรรมดาทั่วไป ไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นๆ ที่ได้จัดวันเกิดได้รับของขวัญจากพ่อ แม่ มีเพื่อนมาร่วมงานวันเกิด ผมก็แอบนึกอยากจัดวันเกิด อยากเป่าเค้กวันเกิดเหมือนเพื่อนบ้าง มีขนมกิน มีของขวัญวันเกิด ผมเห็นแล้วผมก็อยากจัดวันเกิดให้เพื่อนมากินขนมที่บ้านผมเหมือนกันแต่คงไม่มีวัน
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn