กองบุญกู้วิกฤติ เพื่อชีวิตเด็กยากไร้

ให้ความช่วยเหลือเด็กป่วยเรื้อรัง ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ขัดสนยากลำบากเป็นพิเศษ ชีวิตอยู่ในภาวะ "วิกฤติ" ต้องได้รับการกอบกู้ฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ หรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การกอบกู้ชีวิตของเด็กแต่ละคน มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสูงถึง 18,000 บาท (ต่อคน/ปี) และจะต้องดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 ปี กว่าเด็กจะมีสภาพดีขึ้นบ้าง ดังนั้นไม่ว่าท่านจะบริจาคเท่าใดก็ตาม ล้วนมีความหมายต่อการอยู่รอดของเด็กๆ ทั้งสิ้น

3 วิกฤติที่เด็กๆ ต้องเผชิญ

  1. เด็กพิการ เจ็บป่วยรุนแรง
  2. เด็กกำพร้าต้องอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ ฐานะยากจนมาก
  3. เด็กมีพ่อแม่เจ็บป่วย ไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้

แนวทางช่วยเหลือ

  • เด็ก พิการ เจ็บป่วยรุนแรง ต้องไปพบแพทย์ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง
  • เด็กเจ็บป่วย กำพร้าอีกมากยังไร้ บ้าน ที่ปลอดภัย และต้องการ ห้องน้ำ ที่ถูกสุขลักษณะใช้
  • มอบ ข้าวสารอาหารแห้ง และ ของใช้จำเป็น ให้เด็กที่เจ็บป่วยมีเรี่ยวแรงต่อสู้กับโรคภัย และมอบทุนประกอบอาชีพ ให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตัวเอง
  • จัดหาอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือ

รายงานโครงการ

ข่าวความเคลื่อนไหว

บ่มเพาะชีวิต กู้วิกฤติเด็กยากไร้

"เด็ก" คือ ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด พวกเขาคือคำมั่นสัญญา ศักยภาพ และความหวังของเราในอนาคต แต่ในวันนี้เด็กกว่า 500 คน ยังตกอยู่ในความทุกข์ยาก ไม่มีจะกินหรืออยู่กับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและไม่มีรายได้แน่นอน

ความเปลี่ยนแปลงที่ดีของ น้องโฟ น้องสาม และ น้องแพน

น้องโฟ ได้ค่าเดินทางไปหาหมอ ซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำ น้องสามก็มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน และได้รับข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ประจำวันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่วนน้องแพน มูลนิธิฯ ได้ช่วยระดมความร่วมมือของชุมชน ญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน ช่วยกันสร้างบ้านหลังใหม่ที่ปลอดภัย มั่นคง

แม้ไม่มีทรัพย์ แต่ยังมีแรงและกำลังใจ

ครอบครัวของ "น้องอั้ม" ได้ทราบข่าวว่า โครงการกองบูญกู้วิกฤตเพื่อชีวิตเด็กยากไร้ จากมูลนิธิฯ จะสร้างห้องน้ำและต่อเติมบ้านให้ สิ่งที่พวกเขาทำคือ รื้อบ้านและถมดินด้วยตนเองวันละ 40-50 ถัง จนกว่าพระอาทิตย์จะตกดิน เมื่อโอกาสมาถึง ครอบครัวนี้ก็ไม่คิดแม้แต่จะงอมืองอเท้า สิ่งใดที่พอจะทำเองได้พวกเขาก็ทำเอง ถึงแม้จะไม่มีทรัพย์มากมาย แต่พวกเขาก็ยังมีกำลังแรงและกำลังใจ

ชะตาชีวิตของ "เด็กชาย" อารมณ์ดี

ทุกครั้งที่เดินทางไปหมู่บ้านเวียคะดี้ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เด็กชายตัวเล็กจะนั่งอยู่บนรถเข็นรอให้เดินไปหาเขาที่หน้าบ้าน ด้วยรอยยิ้มและถามถึงขนมโปรดที่ชอบซื้อไปฝากเขา นี่ก็เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี แล้วที่ได้รู้จักเด็กชายแสนอารมณ์ดีคนนี้ จันทร์ทิตย์ เด็กในโครงการกองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็กยากไร้

กรณิศก่อสร้าง จับมือ ซี.ซี.เอฟ. สร้างบ้านในฝัน เพื่อชีวิตใหม่ของเด็กยากไร้

บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและห้องน้ำ ให้แก่เด็กในโครงการกองบุญกู้วิกฤติเพื่อชีวิตเด็กยากไร้ ซึ่งเป็นเด็กที่ประสบปัญหายากจนเป็นพิเศษ บ้านทรุดโทรมและกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

เพื่อนบ้าน

"เพื่อนบ้าน" คนที่ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่คนในครอบครัว แต่เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเรา ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลบ้านในยามที่เราไม่อยู่ ศักดา เด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.เชียงรายเป็นเด็กใน โครงการกองบุญกู้วิกฤต เพื่อชีวิตเด็กยากไร้ อีกคนที่ได้รับน้ำใจมากมายจาก “เพื่อนบ้าน” ที่คอยช่วยเหลือพวกเขา

จิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้วยการซ่อมแซมบ้านที่เก่าและทรุดโทรมให้กับ "น้องธันวา" ผ่านกิจกรรม "จิตอาสาพี่พาน้องทำความดี"

น้องอ้อ...ชีวิตที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

น้องอ้อ เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก บ้านของน้องอ้ออาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม หลังคามุงด้วยสังกะสีที่มีรอยรั่วมากมาย พ่อเสียชีวิตตั้งแต่น้องอ้อยังเด็ก จากนั้นไม่นานแม่ก็แต่งงานมีครอบครัวใหม่ไม่กลับมาดูแลน้องอ้ออีกเลย

* ค่าใช้จ่ายเพื่อกอบกู้วิกฤติ 18,000 บาทต่อเด็ก 1 รายในเวลา 12 เดือน

18,000 บาท (เด็ก 1/12 เดือน) บริจาคระบุจำนวนเงิน
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn