คลังอาหาร...สร้างรายได้ให้เด็กชาวเขา

นายจักรพรรดิ์ หรือน้องอาร์ท เด็กชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง วัย 15 ปี เขตบริการบ้านแม่ต๋อม จ.เชียงใหม่ ได้เข้ามาเป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ด้วยความที่เป็นเด็กร่าเริง มีความรับผิดชอบ และมีความคิดเกินเด็กในวัยเดียวกัน มีบุคลิกการเป็นผู้นำ และการเอาจริงเอาจังกับการทำงาน กล้าคิดกล้าทำ น้องจึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องและคณะกรรมการของโรงเรียนอยู่เสมอ

เมื่อน้องอาร์ทได้เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง น้องอาร์ทตั้งใจเรียนและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ ไม่เพียงเพื่อลดรายจ่ายครอบครัว ด้วยทุกคนในครอบครัวช่วยกัน นำกล้าพันธุ์พืช ได้แก่ มะนาว มะม่วง ชมพู่ ชะอม ไผ่ ที่มูลนิธิฯ มอบให้นำไปปลูกในสวนหลังบ้าน จนปัจจุบันให้ผลผลิตและสามารถขายในหมู่บ้านเป็นรายได้ของครอบครัว

ครอบครัวน้องอาร์ท ยังได้รับความช่วยเหลือเป็นพันธุ์สัตว์ ได้แก่ ไก่ หมู และน้องอาร์ทก็ได้รับวัว จากกิจกรรม Donor Birthday น้องบอกว่า "ผมรักมัน มันเชื่องมาก ผมจะไม่ขายมันผมจะขยายพันธุ์ให้มันเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดครับ"

น้องอาร์ทใช้เวลาหลังเลิกเรียนตอนเย็นในการเลี้ยงดูและเกี่ยวหญ้าไว้ให้วัวกินในตอนเช้า ตอนกลางวันพ่อกับแม่จะปล่อยวัวให้หากินหญ้าบริเวณสวนหลังบ้าน บางครั้งก็ปล่อยให้ไปหากินในทุ่งหญ้าใกล้ๆ บ้าน ตอนเย็นหลังเลิกเรียนน้องอาร์ทจะเป็นคนไปเอาวัวมาผูกไว้ในคอก

"การเลี้ยงวัวก็เหมือนการออมทรัพย์ ถ้าวัวโตขึ้นก็มีราคาสูงหรือเกิดลูกเราก็เหมือนมีดอกผลเพิ่มขึ้นเท่าตัว ขี้วัวก็เอามาทำปุ๋ยใส่พืชผักในสวนได้อีกด้วยครับ" น้องอาร์ท บอกกับพวกเรา มือก็ป้อนหญ้าเข้าปากวัวไป

ความขยันและความมุ่งมั่น ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีได้เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตของตนเองและครอบครัว มูลนิธิฯ จึงส่งเสริมให้น้องเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้น้องได้รับความรู้และเป็นแนวทางด้านอาชีพให้กับน้องในอนาคตอีกด้วย

*รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ Donor birthday

นายอดุลย์ สอาด  
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จ.เชียงใหม่
5 ตุลาคม 2559

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn