เอิร์น แกนนำเด็กผลผลิตฉลาดรู้เรื่องเพศ

ฉลาดรู้เรื่องเพศ คือ ภารกิจที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. พยายามผลักดันให้เด็กและเยาวชน เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดปัญหาทางสังคม ป้องกันการท้องไม่พร้อมหรือติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ให้พวกเขา ชี้แนะทางรอดให้เพื่อนๆ ของเขาด้วย รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

ในการดำเนินงาน โครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ จะค้นหาแกนนำเด็กที่เป็นส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมฉลาดรู้เรื่องเพศในโรงเรียน แกนนำเหล่านี้ ต้องสามารถดูแลตัวเองและเพื่อนของเขาให้มีความรู้ เข้าใจ และปลอดภัยจากปัญหาเรื่องเพศ ผ่านกระบวนการจัดอบรม โดยมีทีมวิทยากรมาถ่ายทอดให้เด็กๆ แกนนำ และสอนให้แกนนำรู้จักขยายผลการจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้มากขึ้น

"ในตอนนี้ หนูยังไม่เป็นวัยรุ่นเต็มที่ หนูยังไม่คิดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ แต่อนาคตข้างหน้าหนูอาจจะมีช่วงเวลาที่มีอารมณ์ทางเพศ หนูคงจะนึกถึงเรื่องที่พี่ๆ ได้อบรมให้ คือการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งต้องป้องกัน ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันการท้อง เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถ้าเรามีความรักกับใครสักคน ถ้าเขารักเราจริงเขาต้องรอได้ หากรอไม่ได้ก็ต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้ท้องหรือติดโรคทางเพศสัมพันธ์" นี่คือคำพูดของ เอิร์น หรือ ด.ญ.จิรารัตน์ อายุ 13 ปี หนึ่งในแกนนำเด็กจากโครงการฉลลาดรู้เรื่องเพศ

การทำงานของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ใน จ.แพร่ ไม่เพียงดำเนินการให้กิจกรรรมเป็นไปตามเป้าหมาย แต่สำคัญที่สุดคือให้เด็กๆ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันในชีวิต เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น สิ่งที่สะท้อนความสำเร็จของการทำงาน คือ แนวคิดของเด็กๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

"หนูตื่นเต้นมากที่จะมาเข้าค่ายอบรมกับพี่ๆ มาอยู่ค่ายหนูรู้สึกสนุกสนาน ได้พบกับเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน พี่ๆ ได้สอนให้หนูทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียน การมาค่ายในครั้งนี้ หนูได้เพื่อนใหม่มากมาย ได้สร้างวินัยเรื่องการรักษาความสะอาด การป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันจากการท้องในวัยเรียน และอีกเรื่องคือการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ทำความเข้าใจว่าโรคนี้ไม่ได้ติดกันได้ง่ายๆ" น้องเอิร์น เล่าถึงความรู้สึกในการมาเข้าค่ายแกนนำฉลาดรู้เรื่องเพศ

สุพัตรา ป้อมสา
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.แพร่
1 ตุลาคม 2559

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn