เรียนรู้เรื่องเพศ ผ่านตลาดนัดแบ่งปันความรู้ Shop Show Share

แกนนำเยาวชน จ.พะเยา ให้ความรู้เรื่องเพศ

เอกสารความรู้เรื่องเพศ สำหรับนักเรียน

เรียนรู้เรื่องเพศ ผ่านตลาดนัดแบ่งปันความรู้ Shop Show Share

แกนนำเยาวชนฉลาดรู้เรื่องเพศ และครูแกนนำ จ.พะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดแบ่งปันความรู้ Shop Show Share ปี 2 โดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดพะเยา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กิจกรรมตลาดนัดแบ่งปันความรู้ Shop Show Share เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมองค์ความรู้จากโรงเรียนที่มีผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน ทำให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ สวนสุขภาพ จ.พะเยา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 มีโรงเรียนเข้าร่วม 22 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน

แกนนำเยาวชนฉลาดรู้เรื่องเพศ จ.พะเยา ได้นำผลงานการจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเพศไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาทิ การจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้เรื่องเพศ เกมส์ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องเพศกับกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ มีการแจกสื่อและเอกสารความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศกับกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ มีการแจกสื่อและเอกสารความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ อาทิ จากเด็กชายกลายเป็นนาย จากเด็กหญิงกลายเป็นนางสาว คุยเรื่องเพศ ไม่ยากอย่างที่คิด ฯลฯ ผลการจัดกิจกรรมพบว่าเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน กล้าพูดคุย สอบถามปัญหาเรื่องเพศมากขึ้น และเกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยในเรื่องเพศ

นางสาวพิยดา อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนึ่งในแกนนำเยาวชน จ.พะเยา เล่าว่า “กิจกรรมตลาดนัดแบ่งปันความรู้ Shop Show Share เป็นกิจกรรมที่สร้างพื้นที่ให้พวกหนูได้ฝึกการเป็นผู้ให้ ได้แบ่งปันความรู้ในเรื่องเพศที่พวกหนูมีโอกาสได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรมแกนนำเยาวชนฉลาดรู้เรื่องเพศ นอกจากการเรียนรู้เรื่องเพศแล้ว หนูยังได้เรียรู้จากการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองอีกด้วยค่ะ เมื่อก่อนหนูอายที่จะถามเรื่องเพศศึกษา แต่แท้จริงแล้วเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรา เป็นการดูแลตนเองในเรื่องเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นด้วย หนูจึงอยากแบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับน้องๆ ค่ะ”

“ผมรู้สึกดีใจ ที่ได้เป็นผู้ให้” ความในใจของนายจักรดุลย์ อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนึ่งในแกนนำเยาวชน จ.พะเยา ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดแบ่งปันความรู้ Shop Show Share จักรดุลย์ กล่าวว่า “ผมเป็นคนชอบเรียนรู้และชอบทำกิจกรรมครับ คุณครูชวนมาทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเพศ แรกๆ ก็รู้สึกเขินอาย เพราะเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัววัยรุ่นมาก แต่เป็นเรื่องที่ไม่กล้าพูดคุย เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดในที่สาธารณะ ทำให้เราเข้าใจ ตามความเคยชิน บางเรื่องก็เข้าใจผิดๆ มาตลอด เมื่อได้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำเยาวชนฉลาดรู้เรื่องเพศทำให้ผมอยากจะเป็นผู้ให้ และแบ่งปัน สิ่งที่ตัวเองรู้ ให้กับน้องๆ เพื่อนๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถดูแลตัวเองให้ปลอดภัยในเรื่องเพศได้”

ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน ที่ทำให้โครงการต่อสู้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ การทำกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคคลอื่น การดำเนินงานต่อไป แกนนำเยาวชน ร่วมกับครู และโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ทั้ง 5 จังหวัด (อุบลราชธานี เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์ และพะเยา) วางแผนการจัดอบรมค่ายแกนนำฉลาดรู้เรื่องเพศ เพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ ในการขยายกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเพศได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ ท่านผู้สนใจสามารถติดตามการดำเนินโครงการได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน


ผู้เข้าร่วมงาน ตลาดนัดแบ่งปันความรู้ Shop Show Share


ผลงานบอร์ดนิทรรศการความรู้เรื่องเพศ แกนนำเยาวชน จ.พะเยา


แกนนำเยาวชน จ.อุบลราชธานี รณรงค์ฉลาดรู้เรื่องเพศ


ผลงานบอร์ดนิทรรศการความรู้เรื่องเพศ แกนนำเยาวชน จ.อุบลราชธานี

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn